15 maart: Wereld Consumentenrechtendag. Zijn commerciële garanties hun geld waard?

Dankzij de Europese garantiewetgeving hebben consumenten recht op herstelling, vervanging en in sommige gevallen de terugbetaling van goederen die binnen 2 jaar na aankoop de geest geven. Verkopers zijn wettelijk verplicht consumenten deze garantie kosteloos te verstrekken. Toch bieden verkopers ook vaak, al dan niet betalende, commerciële garanties aan. Zijn deze commerciële garanties hun geld waard? Bieden ze de consument iets extra vergeleken met de wettelijke garantie die geldt in de EU, Noorwegen en IJsland? Het Netwerk van Europese Consumentencentra (ECC-Net) heeft 342 controles uitgevoerd in 25 landen, onderzocht 104 websites, contacteerde 127 winkels en peilde online 543 consumenten. Uit de resultaten blijkt dat niet alle commerciële garanties een betere bescherming bieden dan de wettelijke. Daarenboven bevatten ze veel uitsluitingen. Wanneer ze accidentele schade of defecten door verkeerd gebruik dekken, bieden ze de consument wel iets extra.

Ter gelegenheid van “World Consumer Rights Day” op 15 maart, publiceert ECC-Net een studie over de toepassing van de wettelijke en commerciële garanties in de EU, Noorwegen en IJsland. Aan de hand van fiches met garantiegegevens per land en checklists met mogelijke voordelen van de commerciële garantie, wil ECC-Net de consument informeren over de verschillende soorten garanties.

Zijn commerciële garanties hun geld waard?

Ik zou graag een oven kopen op een Duitse website. Men stelt mij een betalende commerciële garantie van 2 jaar voor. Zou ik die kopen of niet?

Om na te gaan of deze garantie zijn geld waard is, beveelt ECC-Net op basis van zijn ervaring aan om zich enkele vragen te stellen:
  • Is de looptijd van de commerciële garantie langer dan die van de wettelijke (minimum 2 jaar)?
  • Moet ik ook na het verstrijken van de eerste 6 maanden geen bewijs leveren van een fabricagefout?
  • Wordt er tijdens de herstelperiode een vervangtoestel aangeboden?
  • Zijn de procedures om gebruik te maken van deze garantie klaar en duidelijk?
  • Wordt het retourneren van het defecte goed door de verkoper geregeld?
  • Is alle schade, zoals oxidatie en glasbreuk, gedekt?
Is het antwoord op meer dan 3 van deze vragen positief, dan kan de voorgestelde commerciële garantie interessant zijn.

Product defect? Welke garantie?

Ik heb een fotocamera gekocht in Spanje. Na een jaar blijkt zij defect. De verkoper zegt dat de commerciële garantie verstreken is. Wat nu?

De studie van ECC-Net beklemtoont dat voor alle consumptiegoederen gekocht in de EU, Noorwegen en IJsland een wettelijke conformiteitsgarantie geldt van minstens 2 jaar. Deze garantie biedt consumenten de mogelijkheid de verkoper om herstelling, vervanging of eventueel een (gedeeltelijke)terugbetaling te vragen indien beide vorige opties niet mogelijk zijn. In sommige EU-lidstaten geldt een langere wettelijke garantie (3 jaar in Zweden, 6 jaar in Ierland en Duitsland), in andere is die gebaseerd op de gemiddelde levensduur van de aankoop (Nederland en Finland). Deze wettelijke garantie is vooral interessant gedurende de eerste 6 maanden na ontvangst van de aankoop. In die periode hoeft de consument het bestaan van de fabricagefout niet aan te tonen. In 2016 zal deze periode in Frankrijk verlengd worden tot 24 maanden en m.a.w. even lang zijn als de hele garantieperiode.

Onthoud dat in Europa naast de commerciële garantie van een jaar waarnaar de verkoper verwijst, de wettelijke garantie van 2 jaar bestaat. Deze is een recht en geen optie!

Het volledige rapport (in het Engels) en een samenvatting (in het Engels en in het Frans) staan op de website van het Europees Centrum voor de Consument België: www.eccbelgie.be. Een aanklikbare kaart met alle informatie over de toepassing van de garantie in alle EU-lidstaten is ook beschikbaar.