Klachten over misleidende verkoopstechnieken zijn goed voor 31% van de klachten van ECC België in 2017

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België behandelde in 2017 een record aantal dossiers: 10.155. Bijna één vraag of klacht op drie ging over gezondheidsproducten en systemen voor kortingen. Consumenten kaartten vooral de misleidende verkoopstechnieken (31%) aan, zowel op het internet als per telefoon. Verder vonden consumenten ECC België vooral met hun reisproblemen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van ECC België.

Het aantal dossiers ontvangen door ECC België overschreed in 2017 voor het eerst de kaap van 10.000. 10.155 om exact te zijn of 7,7% meer dan in 2016 en 28,5% meer dan het jaar ervoor. 

ECC België kon in 83% van de dossiers de consument meteen adviseren (vraag om informatie) of een oplossing aanreiken (juridisch advies). Sommige klachten (1722) vereisten de tussenkomst van een ECC in een andere EU-lidstaat. Voor 53% van deze klachten vond ECC-Net samen met de buitenlandse handelaar een minnelijke oplossing. 84% van de consumenten die de tevredenheidsenquête invulden, waren tevreden over de diensten van ECC België.

Meest voorkomende problematieken?

16% van alle klachten ging over gezondheidsproducten. In 54% van deze dossiers klaagde de consument over de misleidende online verkoopstechnieken:  via online advertenties op social media werden gratis stalen aangeboden van gezichtsmaskers, spierversterkers enz. Alles leek gratis en eenmalig. Ook was het voor de consument niet duidelijk dat het om een betalend abonnement ging. Toch ontving hij een factuur.

15% van de dossiers ging over systemen voor kortingen. Ook hier voelden consumenten zich misleid door de verkoopstechnieken (93%), deze keer per telefoon.  Belgische consumenten werden telefonisch gecontacteerd door veelal Nederlandse bedrijven met een fantastisch aanbod voor (hotel)kortingsbonnen. De consument zou alles toegestuurd krijgen en er was geen aankoopverplichting. Helaas kreeg de consument geen bevestiging, maar wel een factuur. Hij had een abonnement afgesloten.

Ook met reisproblemen klopten consumenten aan bij ECC België: klachten over vliegtuigreizen en pakketreizen waren samen goed voor 20% van de dossiers. 9% van de klachten ging over ontspanning. Onder deze categorie vallen ook gsm en computer. Kleding en schoenen, een belangrijke categorie van goederen die online worden gekocht,  zorgden voor 5% van de klachten. Vaak ging het dan over de niet-levering of een niet-conforme levering.

Meer jaarcijfers en details over 2017 staan visueel gebundeld op een informatieblad.

Over ECC België

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België helpt en adviseert gratis consumenten voor en na hun aankoop in een andere Europese lidstaat. Het zoekt samen met de collega’s van zijn Europese netwerk naar een minnelijke oplossing voor problemen met een buitenlandse handelaar. Want de rechten van de consument stoppen niet aan de grens. Het Belgische kantoor is in Brussel en er werken 8 personen. Het Europese netwerk omvat 30 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat, één in Noorwegen en één in IJsland. Dit zogenoemde ECC-Net zag het licht in 2005. De Europese Commissie richtte het samen met de EU-lidstaten op om het vertrouwen van de consument in de interne markt aan te scherpen.

www.eccbelgie.be

Lees meer over het ECC-Net.

PERSCONTACT
Karen Ghysels: 02 894 20 70 – 0497 59 24 89 – communication@eccbelgium.be

Geïnteresseerd in meer consumentennieuws? 
Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief.

Deze persmededeling maakt deel uit van de actie 670706 – ECC-Net BE FPA die fondsgelden ontvangt in het kader van een subsidie voor een ECC-actie van het “European Union’s Consumer Programme” (2014-2020). Dit project wordt ook gefinancierd door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en Test-Aankoop.

De inhoud van deze persmededeling bevat de visie van de auteur en valt geheel onder zijn verantwoordelijkheid; hij vertegenwoordigt in geen geval de visie van de Europese Commissie en/of van Consumers, Health, Agriculture and Food Agency of van enige andere instantie van de Europese Unie. De Europese Commissie en/of Chafea zijn/is niet verantwoordelijk voor een eventueel gebruik van de informatie in deze publicatie. ­­­­­­­­­