Kunt u een cadeaubon gekocht in België ook in een ander EU-land verzilveren?

De eindejaarsfeesten en pakjestijd staan voor de deur. Wat legt u onder de boom? Een cadeaubon doet altijd plezier. Maar opgelet: afhankelijk van het land van aankoop, kunnen de gebruiksvoorwaarden en de geldigheidsduur van de cadeaubon verschillen. Met de tips van het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België maakt u van pakjestijd een heus feest.

Kan ik online cadeaubonnen kopen bij een webshop in een ander EU-land?

Ja, dankzij Europese regels die geoblocking verbieden, kunt u goederen en diensten kopen bij elke webshop in een ander EU-land. Ook cadeaubonnen. Maar de verkoper is niet verplicht is om in België te leveren. Bij elektronische cadeaubonnen, zorgt dit meestal  niet voor problemen. Moeilijker ligt het voor de levering van wat met die cadeaubon gekocht wordt bij de buitenlandse webwinkel. Controleer dus voor u de cadeaubon koopt of de webwinkel levert in het land van diegene die de bon krijgt.

Kunnen cadeaubonnen op naam door andere personen worden gebruikt?

Cadeaubonnen op naam kunnen in principe enkel door anderen gebruikt worden als de algemene voorwaarden het toelaten. In Duitsland daarentegen, kunnen gepersonaliseerde cadeaubonnen doorgegeven worden. Maar er zijn beperkingen. Is het gebruik van de bon gebonden aan bepaalde voorwaarden, bv. gezondheidseisen voor een parachutesprong, dan kan de cadeaubon enkel mits toestemming van de verstrekker doorgegeven worden.

Kan een in België gekochte cadeaubon in een winkel van dezelfde keten in een ander Europees land worden gebruikt?

In principe is dit niet mogelijk. Koopt u een cadeaubon in België, dan kunt u die enkel in België verzilveren, zelfs als de keten in andere Europese landen aanwezig is. Hetzelfde geldt voor geschenkbonnen aangekocht in een ander EU-land. Ook die kunt u meestal niet in België gebruiken. Maar er zijn uitzonderingen. Informeer u dus goed voordat u een cadeaubon koopt!

Is de geldigheidsduur van een cadeaubon op Europees niveau geregeld?

Er zijn geen Europese en vaak ook geen nationale regels over de geldigheidsduur van cadeaubonnen. Is er geen wetgeving, dan gelden de algemene verkoopvoorwaarden van de winkel of webshop. Dit is het geval in de meeste EU-landen zoals Frankrijk, België en Luxemburg. Meestal wordt de geldigheidsduur aangegeven op de cadeaubon.

In Duitsland zijn cadeaubonnen, tenzij anders aangegeven, 3 jaar geldig, te rekenen vanaf het einde van het lopende jaar. Vermeldt een Oostenrijkse cadeaubon geen geldigheidsduur, dan is die 30 jaar geldig. In andere landen is de geldigheidsduur van de geschenkkaart veel korter: 3 tot 6 maanden in Griekenland, 6 tot 12 maanden in Letland. In Italië is er geen minimum- of maximumduur.

Wat te doen als de geschenkbon vervallen is?

Vervallen cadeaubonnen kunnen meestal niet verlengd noch in cash uitbetaald worden. Denemarken is een uitzondering: elektronische cadeaubonnen kunnen binnen het eerste jaar na vervaldatum terugbetaald worden.

Stop cadeaubonnen niet te ver weg en noteer de vervaldata in uw agenda. Zo vermijdt u dat uw geschenkbonnen geen cent meer waard zijn.

Wat als de verkoper van de cadeaubon failliet gaat?

Maak een onderscheid tussen het bedrijf dat de cadeaubon verkoopt, het bedrijf dat de cadeaubon uitgeeft en het bedrijf dat de dienst levert. Uw rechten hangen af van welk bedrijf failliet verklaard is:

  • de verkoper van de cadeaubon. In principe kunt u gebruikmaken van uw cadeaubon, tenzij de verkoper de andere partijen niet uitbetaalde.
  • de uitgever van de cadeaubon. U zult uw cadeaubon slechts kunnen gebruiken als de dienstverlener uitbetaald werd.
  • de dienstverlener van de cadeaubon.  U contacteert best de verkoper om een terugbetaling te vragen.

Soms vervult een bedrijf de drie rollen.

U hebt een geschil met een Europese verkoper. Wat nu?

Contacteer de verkoper schriftelijk en bewaar een kopie van alle correspondentie. Ontvangt u geen of een negatief antwoord, contacteer dan ECC België: www.eccbelgie.be. Dat staat u bij met gratis hulp en advies.

Over ECC België

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België helpt en adviseert gratis consumenten voor en na hun aankoop in een andere Europese lidstaat. Het zoekt samen met de collega’s van zijn Europese netwerk naar een minnelijke oplossing voor problemen met een buitenlandse handelaar. Want de rechten van de consument stoppen niet aan de grens. Het Belgische kantoor is in Brussel en er werken 8 personen. Het Europese netwerk omvat 30 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat, één in Noorwegen en één in IJsland. Dit zogenoemde ECC-Net zag het licht in 2005. De Europese Commissie richtte het samen met de EU-lidstaten op om het vertrouwen van de consument in de interne markt aan te scherpen.

www.eccbelgie.be

Lees meer over het ECC-Net.

PERSCONTACT
Karen Ghysels: 02 894 20 70 – 0497 59 24 89 – communication@eccbelgium.be

Geïnteresseerd in meer consumentennieuws? 
Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief.

Voor deze persmededeling is financiering ontvangen in het kader van het Consumentenprogramma van de Europese Unie (2014-2020). Dit project is medegefinancierd door OOBC, een vzw van Test Aankoop, en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De inhoud van deze persmededeling vertolkt uitsluitend de visie van het Europees Centrum voor de Consument België en valt uitsluitend onder haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) en/of enige andere instantie van de Europese Unie zijn/is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze persmededeling, noch voor een eventueel gebruik ervan.­­­­­­­