Belgische bedrijven werken minder goed mee aan een minnelijke oplossing dan andere Europese firma’s

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België heeft de vragen en klachten ontvangen in 2018 geanalyseerd – 11.276 in totaal – en botste daarbij op een pijnpunt: Belgische bedrijven werken minder goed mee aan een minnelijke oplossing dan andere Europese firma’s. Vliegreizen staat bovenaan de lijst van producten en diensten waarover consumenten klacht indienen. Een ongewenst betalend abonnement bleek ook in 2018 een valkuil voor velen.

Klachtenbehandeling

Jaarverslag 2018 ECC België Aantal klahten

In 2018 heeft ECC België opnieuw meer consumenten kunnen helpen met gratis hulp en juridisch advies: 11.276 om precies te zijn. En dat is bijna 10% meer dan in 2017.

Vooral vragen over vliegreizen (annulaties, vertragingen, …) werden vaak gesteld. De stakingen en faillissementen in de luchtvaartsector hebben ertoe bijgedragen dat dit onze nummer één is.

Consumenten klagen nog steeds – dat was ook al zo in 2017 – over abonnementenvallen per telefoon. Mensen blijven in de val lopen van de gewiekste verkopers en worden nadien op agressieve wijze tot betaling aangemaand door incassobureaus die onterecht dreigen met beslag van inboedel als de consument niet onmiddellijk betaalt. ECC België blijft het herhalen: beleefdheid is niet aan de orde als u een telefoontje van een onbekende krijgt, leg gewoon de hoorn neer en zeg zeker niet 'ja'.

Minnelijke oplossing?

Jaarverslag 2018 ECC België Cijfers handelaars

Het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC-Net) zoekt naar een minnelijke oplossing voor problemen tussen een consument en een handelaar gevestigd in een ander Europees land.

ECC België vergeleek de resultaten geboekt voor Belgische consumenten met een klacht tegen een handelaar in een ander Europees land, met de resultaten die ECC België behaalde voor buitenlandse consumenten met een klacht tegen Belgische bedrijven. In 55% van de klachten tegen niet-Belgische bedrijven en 46% tegen Belgische firma’s kwam ECC-Net tot een minnelijke oplossing. En dat kan en moet beter! Handelaars, vooral kleinere bedrijfjes en garagisten, antwoordden vaak gewoon helemaal niet op het verzoek tot bemiddeling.

Dit vindt ECC België een spijtige zaak terwijl het alles in het werk stelt om een oplossing te vinden tussen de partijen. En dit op een neutrale manier! ECC België schrijft de handelaar enkel als de klacht juridisch gegrond blijkt. De handelaar krijgt veeleer een uitnodiging om mee te werken. Om hierin verbetering te brengen, ging en gaat ECC België de dialoog aan met de beroepsfederaties.

Meer informatie over de activiteiten in 2018 van ECC België leest u op de website. Bent u geïnteresseerd in de cijfers? Bekijk hier de infographic van het jaarverslag 2018

Over ECC België

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België helpt en adviseert gratis consumenten voor en na hun aankoop in een andere Europese lidstaat. Het zoekt samen met de collega’s van zijn Europese netwerk naar een minnelijke oplossing voor problemen met een buitenlandse handelaar. Want de rechten van de consument stoppen niet aan de grens. Het Belgische kantoor is in Brussel en er werken 8 personen. Het Europese netwerk omvat 30 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat, één in Noorwegen en één in IJsland. Dit zogenoemde ECC-Net zag het licht in 2005. De Europese Commissie richtte het samen met de EU-lidstaten op om het vertrouwen van de consument in de interne markt aan te scherpen.

www.eccbelgie.be

Lees meer over het ECC-Net.

PERSCONTACT
Karen Ghysels: 02 894 20 70 – 0497 59 24 89 – communication@eccbelgium.be

Geïnteresseerd in meer consumentennieuws? 
Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief.

Voor deze persmededeling is financiering ontvangen in het kader van het Consumentenprogramma van de Europese Unie (2014-2020). Dit project is medegefinancierd door OOBC, een vzw van Test Aankoop, en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De inhoud van deze persmededeling vertolkt uitsluitend de visie van het Europees Centrum voor de Consument België en valt uitsluitend onder haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) en/of enige andere instantie van de Europese Unie zijn/is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze persmededeling, noch voor een eventueel gebruik ervan.­­­­­­­