Welke dekking een reisverzekering biedt ...

Moet u uw reis noodgedwongen annuleren op het allerlaatste moment? Bent u uw bagage kwijtgeraakt? Of was u betrokken bij een ongeval en moet u zo snel mogelijk worden gerepatrieerd? Dan valt u maar beter terug op de dekking van een reisverzekering. Correctie: een kwaliteitsvolle reisverzekering.

Bij het boeken van een reis of reserveren van een vlucht krijgt u vaak een reisverzekering aangeboden. Hap dan niet te snel toe. Want misschien is de dekking van een reisverzekering al inbegrepen in uw kredietkaart of inbegrepen in uw ziekenfonds. 

Ga dus altijd na of en in welke mate u verzekerd bent – voor u een extra contract afsluit en zéker voor u vertrekt.

Wanneer krijg ik dekking van een reisverzekering?

Reisannulatie door overmacht? Een vluchtvertraging of ziekenhuisopname tijdens uw reis? Een skiongeval of autopech op weg naar uw vakantiebestemming? De dekking van een reisverzekering kan heel ruim zijn, of … net niet. Check daarom zorgvuldig welke gevallen een bepaalde verzekering dekt en in welke landen. Zo helpt een autopechverzekering u niet automatisch uit de nood in alle landen van de wereld.

Zorg er ook voor dat uw reisverzekering nog lang genoeg geldig is. Zodat ze bijvoorbeeld niet vervalt in het midden van uw verblijf.

Welke uitsluitingen zijn er op de dekking van een reisverzekering?

Vergis u niet: de dekking van uw reisverzekering is niet per se van toepassing wanneer de gebeurtenis in kwestie uw vakantieplannen dwarsboomt. Want onder bepaalde omstandigheden sluit de polis uit dat u hulp of een vergoeding krijgt. Bijvoorbeeld bij reeds bestaande medische problemen, politieke onlusten ...

Opgelet: elke verzekeringsmaatschappij bakent haar eigen voorwaarden en uitsluitingen af. Controleer dus zeker onder welke omstandigheden u dekking van uw reisverzekering geniet.

Welke prestaties omvat de dekking van mijn reisverzekering?

Reisverzekeringen dekken meestal uw annulatie-, ziekenhuis- en repatriëringskosten of de waarde van verloren bagage.

Die schadeloosstelling kan twee vormen aannemen:

  • Ze is forfaitair. U ontvangt een vooraf bepaald bedrag, los van de werkelijke omvang van uw schade.
  • Ze dekt uw werkelijke schade. Tenminste als u de juiste documenten voorlegt aan uw verzekeraar.

Is de dekking van een reisverzekering beperkt?

Verzekeringsmaatschappijen koppelen vaak beperkingen aan hun dienstverleningen en vergoedingen. Kijk na of de dekking van een verzekering niet te eng is, en of ze u niet opzadelt met een te ruime franchise.

Hoe beroep doen op mijn reisverzekering?

Stel: u breekt een been bij een skiongeval en wilt een beroep doen op de dekking van uw reisverzekering om uw ziekenhuiskosten te compenseren. Sla er dan uw polis op na met deze vragen in uw achterhoofd: 

  • Wie moet ik op de hoogte brengen? Hoe? En hoe snel?
  • Welke documenten moet ik verzamelen en voorleggen?
  • Welke stappen moet ik nemen om mijn schade te beperken?