Wie mag een verzekering aanbieden in België?

Ondernemingen die verzekeringen willen aanbieden in België, moeten worden toegelaten door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

DE FSMA kan de toelating om verzekering-aanvragen te behandelen, toekennen aan:

  • Belgische ondernemingen
  • buitenlandse ondernemingen met een Belgische vestiging
  • buitenlandse ondernemingen die verzekeringsactiviteiten uitoefenen in België zonder dat ze er zijn gevestigd

Op de website van de FSMA vindt u een overzicht van de erkende verzekeringsbedrijven in België, telkens met een lijst van de takken waarvoor ze aanvragen van verzekeringen mogen behandelen (bijvoorbeeld: ‘verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid’ of ‘levensverzekeringen’).