Wat zegt de wet?

Een namaak-tas kopen in het buitenland of een dvd-kopie op de kop tikken? Goedkoop, maar … het kan u duur komen te staan.

Ontdek wat wel en niet mag. En welke risico’s u boven het hoofd hangen.

Wat is namaak en piraterij?

Namaak- en piraterijproducten schenden het intellectuele eigendomsrecht. Maar wat is het verschil tussen de twee?

 • Namaak = een imitatie of reproductie van een herkenbaar element (zoals de naam, de vorm of het logo) van een merkproduct  dat zonder toestemming van het merk gebruikt wordt. Voorbeelden? Kleren, handtassen en parfum.
 • Piraterij = een kopie van een creatie, gemaakt zonder toelating van de auteursrechtenhouder. Voorbeelden? Cd’s, dvd’s en software.

Welke sancties?

Europese en andere wetgeving, o.a. Europese Verordening 608/2013 verbieden de invoer van namaak- en piraterijproducten in het gebied van de Europese Gemeenschap.

Wat als u het toch doet?

 • U koopt namaak op vakantie
  De douane doet wellicht niet moeilijk over een zonnebril. Want dat is een namaakproduct in uw eigen bagage, niet bedoeld om te verhandelen. Maar opgelet: in bepaalde Europese landen kan wel een straf gelden. Zo betaalt u in Italië een fikse boete voor het bezit van namaak.
 • U koopt een namaakproduct op het internet
  De douane heeft de toestemming om uw namaak in beslag te nemen en te vernietigen. Bijbehorende kosten zijn voor de merkhouder, maar die kán ze op zijn beurt aan u doorrekenen – afhankelijk van het nationaal recht. In België mag hij u ook nog een schadevergoeding vragen, behalve indien u kan aantonen dat u te goeder trouw gekocht heeft (bijvoorbeeld: de website vermeldt geen merk, de prijs is geloofwaardig ...). Als consument riskeert u in ons land geen strafrechtelijke sanctie. In andere Europese landen kan wel een straf gelden.
 • U koopt een grote hoeveelheid namaakgoederen
  U kunt beschouwd worden als handelaar die namaakgoederen invoert met slechte bedoelingen. Er hangen u schadeclaims en strafrechtelijke sancties boven het hoofd. De douane kan uw namaakgoederen in beslag nemen en vernietigen.

Meer weten over namaak en de rol van de douane ? U vindt de informatie op hun website.

Meer info?

Wij informeren u graag over hoe u namaak kunt herkennen op het internet en wat u moet doen indien u onbewust namaak kocht.

Zowel de douane (FOD Financiën) als de Economische Inspectie (FOD Economie) spelen hun rol in de bestrijding van namaak. Maar ook andere organisaties op Belgisch en Europees niveau. Zo zijn er Nanac en Euipo.