Afzien van een aankoop op het internet

Plaatste u te impulsief een onlinebestelling? Of is uw geleverde product in goede staat, maar houdt u er niet van? Met andere woorden: wilt u afzien van uw aankoop? Weet dan dat u in principe een herroepingsrecht hebt van veertien dagen. Tenminste als u kocht op een Europese site.

ECC België beantwoordt enkele vragen. Zo kunt u probleemloos gebruikmaken van uw herroepingsrecht.

Binnen welke termijn kan ik afzien van mijn aankoop en hoe doe ik dat?

Wilt u afzien van uw aankoop? Doe dat dan binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de levering van uw bestelling (voor een product) of van het bevestigen van de bestelling (voor een dienst). Informeerde de verkoper u bij de bestelling niet over het bestaan van dit herroepingsrecht, dan wordt de herroepingstermijn met twaalf maanden verlengd.

Meld de verkoper schriftelijk dat u wilt afzien van uw aankoop. Per e-mail, in een aangetekende zending of met een herroepingsformulier. U hoeft daarbij zelfs niet aan te geven waaróm u wilt afzien van uw aankoop.

Wanneer en hoe moet de verkoper me terugbetalen?

Liet u aan de handelaar weten dat u afziet van uw aankoop? Dan krijgt hij – vanaf dat moment – veertien dagen om uw bestelling volledig terug te betalen (inclusief leveringskosten en taksen). Hij mag weliswaar wachten totdat hij de retourzending ontvangt.

U mag daarbij eisen dat de verkoper dezelfde betaalwijze gebruikt als u, toen u uw bestelling plaatste.

Mag ik een product uitproberen en daarna alsnog terugsturen?

U hebt het recht om uw aankoop uit te proberen en te inspecteren. Om zijn eigenschappen te leren kennen en om zeker te zijn dat het wel goed werkt. Net alsof u in een echte winkel bent dus. Niet meer en niet minder. Anders mag de verkoper het terug te betalen bedrag verminderen met de waardevermindering van het product.

Hoe zit het met mijn herroepingsrecht als ik de dienst gebruikte?

De verkoper mag zijn dienst niet (beginnen te) leveren tijdens de bedenktijd van veertien dagen, tenzij u hem daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Heeft de handelaar tijdens de herroepingstermijn, zonder uw instemming, de dienst geheel of gedeeltelijk uitgevoerd? Dan kunt u van uw herroepingsrecht gebruikmaken. De handelaar mag u niets aanrekenen voor deze dienst die hij tijdens de herroepingstermijn zonder uw instemming uitvoerde. 

Hebt u de handelaar uitdrukkelijk toestemming gegeven om tijdens de herroepingstermijn de dienst geheel of gedeeltelijk te leveren? Dan zijn er twee scenario's:

 • U gebruikte de volledige dienst tijdens uw herroepingstermijn? Dan vervalt uw herroepingsrecht.
 • Werd de dienst deels uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn? Dan behoudt u uw recht om af te zien van uw aankoop. Maar de verkoper kan het terug te betalen bedrag verminderen met de waarde van de reeds geleverde prestaties.

Wanneer heb ik geen herroepingsrecht?

U hebt niet altijd een herroepingsrecht voor contracten die u online afsluit. In deze gevallen kunt u niet afzien van uw aankoop:

 • reservering van vlieg-, trein- of bootreizen
 • hotelreserveringen en de huur van vakantieverblijven
 • reservering van een pakketreis
 • autohuur
 • restaurantbezoeken
 • ticketbestellingen voor concerten, shows, sporthappenings,…
 • gepersonaliseerde goederen, zoals maatkledij
 • kranten en tijdschriften, behalve als het gaat om een abonnement
 • verzegelde producten waarvan u het zegel na de levering verbrak, zoals parfum en cosmetica, audio- en video-opnames, en software
 • bederfelijke producten
 • goederen en diensten gekocht op openbare veilingen

Let wel op: Meestal kunt u niet afzien van de aankoop van een digitaal product (zoals een e-boek, app voor smartphone of tablet, onlinespel, muziek of film). Waarom? Omdat u deze producten meteen in gebruik neemt. Nog voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Toch moet de verkoper:

 • uw uitdrukkelijke instemming vragen voor de levering tijdens de herroepingstermijn van uw digitale aankoop. Vaak wordt u gevraagd een vakje aan te vinken.
 • u uitleggen dat u uw herroepingsrecht verliest als u opteert voor een levering van uw digitale aankoop tijdens de herroepingstermijn.

Komt de verkoper een of beide verplichtingen niet na? Dan behoudt u uw herroepingsrecht, zelfs al kreeg u nog tijdens de herroepingstermijn toegang tot uw digitale aankoop.

<Vind antwoorden op al uw andere vragen over uw onlineaankopen.