Bootreizen: Europese bescherming

Meer dan 400 miljoen mensen passeren jaarlijks in de Europese havens. De Europese regelgeving 1177/2010 is van kracht sinds 18 december 2012 om passagiers van bootreizen beter te beschermen.

De richtlijnen rond bootreizen behandelen de:

Recht op informatie tijdens bootreizen

Tijdens bootreizen moeten de vervoersmaatschappijen en terminaluitbaters u voldoende informeren (bijvoorbeeld over vertragingen). En dat in de taal die ze gebruiken voor algemene mededelingen. Mensen met een beperkte mobiliteit verdienen daarbij bijzondere aandacht.

Bootreizen zonder discriminatie

De Europese regelgeving over bootreizen verbiedt elke vorm - direct of indirect - van discriminatie:

  • over tarieven of de voorwaarden van een overeenkomst
  • op basis van de nationaliteit van passagiers
  • in een vestiging van een vervoersmaatschappij of van ticketverkopers binnen de EU

Klachten over bootreizen?

Wilt u als passagier een klacht indienen over een van uw bootreizen? Doe dat dan uiterlijk twee maanden na de afloop van uw reis, of na de oorspronkelijk geplande reisdatum.

De vervoersmaatschappij moet u dan een bericht van ontvangst bezorgen, uiterlijk na één maand. Ze vermeldt daarin of ze uw klacht bevestigt, verwerpt of onderzoekt. Het uiteindelijke antwoord mag niet langer dan twee maanden – na ontvangst van de klacht – op zich laten wachten.

Ontdek ook uw rechten bij vertraagde of geannuleerde bootreizen. Of de regeling om mensen met een mobiele beperking comfortabele bootreizen te garanderen.