Annulatie of vertraging bootreis

Hebt u vertraging met uw bootreis? Of wordt ze geannuleerd? Dan wilt u weten waaraan u zich mag verwachten. De vervoersmaatschappij moet u dan ook meteen (ten laatste dertig minuten na het geplande tijdstip van vertrek) op de hoogte brengen van de:

  • geschatte vertrek- en aankomsttijden
  • (eventuele) alternatieve aansluitingen

Vertraging bootreis: eten en overnachting

Stel: u stevent af op meer dan negentig minuten vertraging. Of de bootreis wordt geannuleerd. In dat geval hebt u als passagier recht op:

  • gratis maaltijden, tussendoortjes en drankjes (in verhouding tot uw wachttijd)
  • degelijke, gratis overnachting (aan boord of aan land) van minstens 80 euro per nacht, voor maximaal drie nachten – behalve wanneer de annulatie of de vertraging van de bootreis het gevolg is van weersomstandigheden die de veiligheid van de passagiers in het gedrang zouden brengen

Vertraging bootreis: alternatieve reis of terugbetaling

Bij een annulatie of een vertraging van de bootreis van meer dan negentig minuten, moet de vervoersmaatschappij u ook de keuze geven tussen:

  • een alternatieve reis naar de eindbestemming: zonder extra kosten, onder vergelijkbare voorwaarden en in het best mogelijke tijdsbestek

EN

  • terugbetaling van het ticket en van het (vergeefs) afgelegde deel van de reis, inclusief vervoer terug naar het oorspronkelijke vertrekpunt, als dat nodig is

Vertraging bootreis: schadeloosstelling

Komt uw boot te laat op zijn bestemming? Dan hebt u recht op een schadeloosstelling. U krijgt dan minimaal 25 procent terug van uw vervoerticket voor de vertraging van de bootreis. Het exacte bedrag hangt af van de totale reisduur:

Aantal uur vertraging bij aankomst  Bij een reisduur van ... 
1 uur 4 uur 
2 uur 4 tot 8 uur
3 uur 8 tot 24 uur
4 uur meer dan 24 uur

Duurt de vertraging van de bootreis twee keer zo lang als in bovenstaande tabel? Bijvoorbeeld: twee uur in plaats van één uur (voor een reis van vier uur)? Dan hebt u recht op een terugbetaling van 50 procent.

Vertraging bootreis: geen vergoeding bij slecht weer

In de volgende gevallen krijgt u als passagier géén schadevergoeding voor de annulatie of de vertraging van uw bootreis:

  • bij slechte weersomstandigheden die een gevaar zouden kunnen betekenen voor de passagiers: forse storm, strenge winter, uitzonderlijk hoog of laag tij, orkaan, …
  • bij buitengewone omstandigheden die niet kunnen worden vermeden 

De Europese Unie beschermt u als passagier. Hoe precies? ECC België vertelt het u.