Bootreizen: personen met beperkte mobiliteit

Boottransport moet ook openstaan voor mensen met een (mobiele) beperking. De Europese regelgeving garandeert hen daarbij assistentie en stelde richtlijnen op die elke vorm van discriminatie uitsluiten.

Rechten van personen met beperkte mobiliteit

Personen met een beperking hebben recht op:

  • gratis assistentie wanneer ze aan en van boord gaan, en ook tijdens de bootreis – op voorwaarde dat de passagier daarvoor minstens 48 uur voor zijn vertrek een aanvraag indient
  • een tijdelijke vervanguitrusting wanneer de aanwezige mobiliteitsmiddelen of andere specifieke hulpmiddelen verloren of beschadigd zijn, plus een vergoeding die overeenstemt met de vervanging van het materiaal, of met de reparatiekosten (behalve wanneer de vervoersmaatschappij zelf niet aan de basis ligt van de gebreken)

Richtlijnen tegen discriminatie

Een vervoersmaatschappij mag een persoon met een (mobiele) beperking niet anders behandelen dan andere reizigers:

  • Ze mag geen persoon weigeren vanwege zijn lichamelijke toestand (behalve als dat noodzakelijk is om de veiligheid te verzekeren, of als het ontwerp van het schip of de infrastructuur en de uitrusting van de haven geen veilige, realiseerbare toegang garanderen*).
  • Ze mag geen extra kosten aanrekenen op basis van de toestand van de passagier.
  • Ze mag niet eisen dat iemand de passagier op zijn reis vergezelt, tenzij dat strikt noodzakelijk is. In dat geval mag de begeleider gratis mee aan boord.

*Krijgt een persoon met een beperkte mobiliteit toch een instapweigering? Dan moet de vervoersmaatschappij het nodige doen om de betrokkenen een aanvaardbaar alternatief aan te bieden. De persoon met een beperkte mobiliteit mag bovendien de terugbetaling van zijn ticket eisen.

Lees ook wat u doet wanneer uw bootreis vertraging oploopt,of wordt geannuleerd. Of hoe u een klacht indient.