U ontving een betaalverzoek voor onbetaalde tolkosten in Italië?

Laatst aangepast op 16-07-21.

Reed u enkele jaren geleden op de Italiaanse tolwegen? En ontving u recent een betaalverzoek van een incassobureau om een openstaande tolheffing te betalen. ECC België legt u uit wat dit is en hoe te reageren.

Een oude rekening ... voor een onbetaalde tol

Consumenten melden ons dat zij een betalingsaanmaning ontvingen van het Italiaanse incassobureau Nivi SpA. Het gevorderde bedrag, meestal rond de 20 euro, betreft een onbetaalde, Italiaanse tolheffing. In de meeste gevallen dateert het vermeende feit van enkele jaren geleden

Italiaanse tol: een gebruiksaanwijzing

De overgrote meerderheid van snelwegen in Italië zijn tolwegen. Die tol kunt u op verschillende manieren betalen, afhankelijk van de rijstrook die u kiest wanneer u bij het tolgebied aankomt:

Contante betaling

Rijstroken waar u cash kunt betalen herkent u aan het bord met muntstukken en biljetten op een witte achtergrond. U stopt bij het betaalstation en betaalt het vereiste bedrag cash.

Betaling met bankkaart of viacard

Rijstroken die deze vorm van betalen toestaan, zijn aangegeven met een blauw teken. U stopt bij het betaalstation en betaalt het vereiste bedrag met een bankkaart of viacard. De viacard is een prepaidkaart die u vooraf koopt en oplaadt bij de beheersmaatschappij van de autoweginfrastructuur.

Automatische betaling met Telepass

De rijstroken waar u via Telepass kunt betalen, worden aangekondigd met een geel bord. U moet niet stoppen. Rij gewoon door de poort met een snelheid van minder dan 30 km/u en de betaalmethode die bij uw abonnement hoort, wordt automatisch gedebiteerd ... tenminste als u een Telepass abonnement hebt.

Automatische betaling met ‘freeflow’

Sommige Italiaans snelwegen hebben geen tolstations meer maar camera’s die uw nummerplaat en voertuig fotograferen om de verschuldigde vergoeding te berekenen. Dit wordt “free flow” genoemd, een facturering via camera. Dit systeem wordt op de betrokken snelwegen aangeduid met een wit bord met in het midden een groen kader met de pictogrammen van een auto, een camera en het euroteken (€). Mensen die geen Telepass-abonnement hebben, krijgen 15 dagen tijd om hun tol te betalen. Dat kan op verschillende manieren:

 • via een onlineplatform met kredietkaart
 • in een van de op deze website aangegeven servicepunten
 • via een app die hiervoor ontwikkeld is

Tol niet betaald?

Hebt u per vergissing een Telepass-tolstrook gebruikt zonder abonnement? Of betaalde u met een kredietkaart bij een defecte kiosk en had u niet in de gaten dat er ‘Mancato’ of ‘Toll unpaid’ op het ticket stond en dat de betaling dus niet doorging? Reed u op een ‘free flow’-snelweg en bent u vergeten de tol te betalen binnen de 15 dagen? Naast de aanmaningskosten moet u dan ook een boete betalen. Het niet op tijd betalen van tol is namelijk een overtreding van de Italiaanse verkeerswet.

Goed om te weten: de handhavingsautoriteit, dit is de onderneming die de snelweginfrastructuur beheert, moet u de overtreding binnen 360 dagen per aangetekend schrijven meedelen. Deze termijn gaat in op de dag van de overtreding als u met een privévoertuig reed of op de datum waarop de handhavingsinstantie uw persoonsgegevens van het verhuurbedrijf heeft gekregen als u met een huurwagen reed. Is deze kennisgevingstermijn niet in acht genomen? Dan bent u niet verplicht om de boete te betalen. Ontving u deze kennisgeving wel op tijd, dan hebt u 60 dagen vanaf de datum van ontvangst om de boete te betalen of te betwisten.

Moet ik Nivi betalen?

Ontving u een betaalverzoek voor een strafbaar feit dat jaren geleden is gepleegd? Betaal de boete niet overhaast en neem de tijd om enkele zaken te controleren:

 • Termijn voor kennisgeving van de inbreuk
  Ontving u de kennisgeving niet binnen de bovenvermelde periode van 360 dagen? Er is dan geen geldige juridische grondslag voor de eis tot betaling van Nivi. U hoeft dus niet te betalen.

 • Verjaringstermijn
  In Italië verjaren boetes voor verkeersovertredingen na 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van overtreding. Is deze termijn verstreken? De autoriteit die u de boete heeft opgelegd, kan u niet langer voor de rechter dagen om haar rechten af te dwingen. Dit betekent dat u niet lager verplicht bent om Nivi te betalen, ook al had u destijds binnen de kennisgevingstermijn van 360 dagen een aanmaning van deze handhavingsinstantie ontvangen.

 • Erkenning van het incassobureau
  Enkel incassobureaus die geregistreerd zijn bij de FOD Economie mogen in België onbetaalde schulden innen. De lijst van erkende incassobureaus kunt u raadplegen op de website van de FOD Economie. Nivi komt niet voor op deze lijst. Dit Italiaanse incassobureau is dus niet gemachtigd in België. Bijgevolg is haar vraag tot betalen nietig.

Is een van de drie bovenvermelde formaliteiten niet nageleefd in uw geval? Dan raden wij u aan om niets te betalen en een e-mail of een aangetekend schrijven te sturen naar het incassobureau om het gevorderde bedrag te betwisten.

Blijft u aanmaningen ontvangen ondanks uw betwisting? Bezorg ons uw klacht via het onlineformulier. Afhankelijk van het resultaat van de bemiddeling van ECC Italië met Nivi, zullen wij deze tekst updaten.