Boetes in het buitenland

Gevat in het buitenland? ECC België legt u uit:

Verkeersovertredingen en parkeerboetes

De verkeerswetgeving overtreden in een ander Europees land? U zal niet kunnen ontsnappen aan de boete. Europese wetgeving maakt het de lidstaten mogelijk om informatie over verkeersveiligheid uit te wisselen. Dit betekent dat de buitenlandse bevoegde instantie u de boete direct kan toesturen in volgende gevallen

 • rijden met een te hoge snelheid
 • het niet-dragen van een veiligheidsgordel
 • niet stoppen voor een rood licht 
 • rijden onder invloed van drank en/of drugs
 • het niet-dragen van een veiligheidshelm
 • het gebruiken van een verboden rijstrook
 • het gebruik van een mobiele telefoon of een ander communicatieapparaat tijdens het rijden

Fout geparkeerd in Frankrijk of Nederland? De bevoegde autoriteit kan ook hier bij u komen aankloppen voor de betaling van de boete op basis van bilaterale overeenkomsten.

Betaalverzoek ontvangen voor niet-betaalde peage op Europese wegen? Sinds 19 oktober 2021 staat de Europese richtlijn 2019/520 de uitwisseling van gegevens tussen EU-lidstaten toe in geval van niet-betaling van tolgelden. Deze wetgeving heeft geen terugwerkende kracht. Of u de rekening voor niet-betaalde tolgelden moet betalen is dus afhankelijk van het tijdstip van de feiten:

 • Heeft het gevorderde bedrag betrekking op feiten vóór 19 oktober 2021?
  U moet enkel betalen als er een bilaterale overeenkomt bestaat tussen België en het betrokken land. Dit kunt u navragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 • Heeft het gevorderde bedrag betrekking op feiten vanaf 19 oktober 2021?
  Het ontvangen verzoek tot betaling is geldig zolang het afkomstig is van een Belgische gerechtsdeurwaarder, een advocaat of een incassobureau erkend door de FOD Economie.

De boete betalen

Ter plaatste beboet

Tegengehouden door de politie ter plaatse voor een kleine overtreding?

 • Betwist u de bekeuring niet? Betaal dan best meteen, dit is meestal financieel voordeliger.
 • Bent u niet akkoord met de bekeuring? Meldt dit dan aan de politie. Eist de politie de betaling van een waarborg, laat dit dan duidelijk noteren. 

De politie komt ter plaatse na een zware overtreding en/of waarbij er slachtoffers zijn? In dit geval volgt een gerechtelijke procedure. De rechter spreekt zich uit over de geldboete en eventueel rijverbod.

Boete in de brievenbus

U hebt een van bovenvermelde overtredingen begaan zonder dat de politie u meteen heeft beboet? U zult als eigenaar van het voertuig een “informatiebrief” krijgen met daarin:

 • de aard van de verkeersovertreding
 • de plaats
 • het tijdstip
 • de sanctie
 • en de wetsartikelen van toepassing op de overtreding

Deze brief wordt verstuurd in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig (voor zover dat beschikbaar is) of in één van de officiële talen van het land van de betrokkene. Ontvangt u iets in een andere taal, vraag dan zo spoedig mogelijk en schriftelijk de vertaling van de brief aan de uitgever van de boete.

Boete via autoverhuurkantoor

Hebt u de overtreding begaan met een huurauto? Ofwel ontvangt de verhuurmaatschappij de boete en stuurt ze deze naar u door voor betaling. Ofwel vraagt de politie uw gegevens op bij de verhuurmaatschappij en ontvangt u het proces-verbaal rechtstreeks bij u thuis.

De verhuurmaatschappij zal u daarvoor administratiekosten aanrekenen, ofwel door een rekening te sturen ofwel door deze te innen van uw kredietkaart.

Aanvechten of betalen?

Wenst u de bekeuring te betwisten? Volg dan de regels en termijnen die gelden in het land dat de bekeuring uitschreef en geef het nodige bewijsmateriaal.

Opgelet: Wanneer u niet tijdig reageert, wordt de boete onherroepelijk en kan het land dat de boete uitschreef, België vragen deze te innen. 

Wenst u meer informatie? Bezoek dan de website justonweb.be waar u vast een antwoord op uw vragen vindt.