Zones met beperkte toegang Italië (zona a traffico limitato)

Zones met beperkte toegang voor auto’s verminderen het autoverkeer en de luchtvervuiling in historische stadscentra. In verschillende Italiaanse steden bestaan zulke zones. Maar ook in andere landen. Typisch voor deze zones is dat de zone toegankelijk is met de wagen voor bewoners, maar verboden voor andere, op straffe van een boete.

Over de Italiaanse zones ontvangen we regelmatig klachten. De specifieke borden die deze zones aanduiden, zijn niet altijd goed zichtbaar of goed te herkennen. Maar ze worden wel gecontroleerd door camera's zodat een boete zeer waarschijnlijk is.

Een overzicht van de steden in Italië met een zone met beperkte toegang of Zona a Traffico limitato (ZTL) vindt u op de website ztl-italia.blogspot.com.

Uw hotel bevindt zich in een ZTL

Verblijft u in een hotel dat zich in een ZTL bevindt, dan kunt u soms de toelating krijgen om in de binnenstad te rijden. Informeer u hierover bij het hotel. Kreeg u een bekeuring omdat u naar uw hotel reed, dan kunt u ook aan het hotel vragen a posteriori te bemiddelen met de lokale politie om uw bekeuring te annuleren.

U reed met uw auto door een ZTL

De meeste pv’s wegens rijden binnen een ZTL worden verstuurd door incassobedrijven. Hebt u twijfels over de echtheid van het pv, contacteer dan het politiekantoor van de zone waarin u reed. U moet binnen de 360 dagen op de hoogte gebracht worden van de overtreding. U hebt dan 60 dagen, te tellen van de dag van het ontvangst van het pv, om de boete te betalen of te betwisten.

Als u het pv wilt betwisten, stuur dan een aangetekende brief (in het Italiaans) naar:

  • de prefect (prefetto) - gratis, maar er is kans op een negatief antwoord. Hij kan bovendien de boete verdubbelen en/of een bijkomende straf opleggen.
  • of de vrederechter (giudice di pace) van de plaats van de overtreding - u betaalt +/- 40 euro procedurekosten en hij zou u kunnen vragen de zitting bij te wonen.

U reed door een ZTL met een huurwagen

De boete kan u rechtstreeks thuisgestuurd worden. Het verhuurbedrijf zal namelijk uw gegevens doorgeven aan de Italiaanse politie. En hiervoor zal het verhuurbedrijf administratieve kosten (+/- 50 euro) aanrekenen. Dit kan zelfs, al dan niet via uw kredietkaart, gebeuren vooraleer u de boete ontving.

De periode van 360 dagen waarbinnen u de boete kan betwisten, start op het moment dat de Italiaanse politie uw persoonsgegevens ontvangt. Bent u niet zeker? Vraag dan de verhuurmaatschappij een kopie van de e-mail aan de Italiaanse politie, zo heeft u de startdatum.