Koopjes doen op het internet: dit moet u weten over de levering van uw aankopen

Januari is koopjestijd in België maar ook in bv. Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. Niet alleen in de winkelstraat kunt u koopjes scoren. Ook op het internet vindt u vast uw gading tegen verlaagde prijzen zonder dat u de koude moet trotseren. Dat doen de pakjesbezorgers voor u. Maar wat  als de levering uitblijft of het pakje beschadigd blijkt? Of als u zich gewoonweg bedacht? Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België beantwoordt al uw vragen.

Wie is verantwoordelijk voor beschadigde of verloren pakjes?

De handelaar is uw contractpartij. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het pakket totdat u het fysiek in ontvangst neemt. Betwist hij de niet-levering? De verkoper moet bewijzen dat u het pakket in ontvangst nam. Hij kan u in geen geval doorverwijzen naar de pakjesdienst.

Moet ik de inhoud van het pakket controleren en de bezorger laten wachten?

Dit is niet verplicht maar controle van de inhoud van het pakje voordat u het officieel in ontvangst neemt, is aanbevolen. Vooral als de verpakking beschadigd is. Is er schade, noteer het op de leveringsbon of weiger en breng de verkoper onmiddellijk op de hoogte.

Welke zijn mijn garantierechten?

U hebt twee jaar garantie op al uw aankopen bij een EU-handelaar. Al geldt deze wettelijke garantie niet overal op dezelfde manier. Vertoont uw aankoop een defect meer dan zes maanden na aankoop? De Belgische verkoper kan u vragen te bewijzen dat het over een fabricagefout gaat. Deze omkering  van de bewijslast geldt niet in  Frankrijk bv. Daar hebt u werkelijk twee jaar garantie !

Mag de pakjesdienst het pakket aan de voordeur achterlaten?

Nee, eigenlijk mag dit niet. Ook al doen bezorgers het soms wel. Neemt de bezorger het initiatief om het pakket bv. aan uw voordeur of in de tuin achter te laten en het gaat verloren, dan is de handelaar verantwoordelijk en moet hij u de aankoop terugbetalen. Opgelet: dit geldt niet als u zelf maatregelen nam opdat de  pakjesdienst het pakket bv. in de garage zou achterlaten.

Wat als de bezorger het pakje afgeeft bij de buren?

De bezorger mag dergelijk initiatief niet nemen, tenzij u hem hier vooraf om verzocht. De algemene voorwaarden van vele pakjesdiensten bevatten nochtans een clausule die levering bij de buren toelaat. Dergelijke clausule is echter onwettig.

Verwacht u dat u niet thuis zal zijn op het moment van de levering? Vraag de pakjesdienst te leveren op een afhaalpunt waar u het zelf kunt oppikken op een moment dat u schikt.

Moet ik een pakket bestemd voor mijn buren aanvaarden?

Nee, uw buren riskeren hun rechten te verliezen mocht er een probleem zijn dat niet gemeld werd bij de levering. U bewijst er uw buren geen dienst  mee.

Herroeping: wat is dat?

Onlineaankopen kunt u niet op dezelfde manier beoordelen als aankopen in de winkel. Daarom hebt u een herroepingstermijn van veertien dagen, te rekenen van de levering van het goed of het inschrijven op een dienst. Er zijn enkele uitzonderingen zoals bederfelijke producten, gepersonaliseerde goederen en reisdiensten. Wilt u een aankoop herroepen, dan moet u de handelaar informeren en zijn retourprocedure volgen.

Waarop moet ik letten als ik een aankoop retourneer?

De goederen moeten met zorg verpakt zijn. Gebruik hiervoor bij voorkeur de originele verpakking. Al is dit niet verplicht, ook niet als het om een terugzending onder garantie gaat. Controleer het terugzendadres. Soms verschilt het van het adres waarvan het pakje werd verzonden. Twijfelt u? Contacteer de handelaar.

Wie is verantwoordelijk voor verloren retourzendingen?

Dat hangt ervan af. Bood de handelaar gratis retourneren aan, dan is hij verantwoordelijk en moet hij u terugbetalen. Hebt u het terugzenden zelf geregeld, contacteer dan de pakjesdienst die u conform zijn voorwaarden zal vergoeden. Bewaar steeds het terugzendbewijs.

Wie betaalt de terugzendkosten?

U als koper moet de terugzendkosten betalen, tenzij de verkoper u hierover niet vooraf informeerde. In de praktijk bieden talrijke onlineverkopers gratis retourneren aan.

Wat als de verkoper niet wil leveren?

Dankzij de Europese wetgeving ‘geoblocking’ mag een webshop uit een ander EU-land uw bestelling niet weigeren op basis van uw nationaliteit, woonplaats of verblijfplaats. Maar hij is niet verplicht om overal in de Europese Unie te leveren. U zult zelf de levering moeten organiseren of kunt het product afhalen in een vooraf overeengekomen afhaalpunt.

Wie contacteren bij problemen?

U kocht bij een onlinehandelaar gevestigd in een ander EU-land, Noorwegen of IJsland? Contacteer bij problemen het Europees Centrum voor de Consument België (www.eccbelgie.be) voor juridisch advies.

Over ECC België

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België helpt en adviseert gratis consumenten voor en na hun aankoop in een andere Europese lidstaat. Het zoekt samen met de collega’s van zijn Europese netwerk naar een minnelijke oplossing voor problemen met een buitenlandse handelaar. Want de rechten van de consument stoppen niet aan de grens. Het Belgische kantoor is in Brussel en er werken 8 personen. Het Europese netwerk omvat 30 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat, één in Noorwegen en één in IJsland. Dit zogenoemde ECC-Net zag het licht in 2005. De Europese Commissie richtte het samen met de EU-lidstaten op om het vertrouwen van de consument in de interne markt aan te scherpen.

www.eccbelgie.be

Lees meer over het ECC-Net.

PERSCONTACT
Karen Ghysels: 02 894 20 70 – 0497 59 24 89 – communication@eccbelgium.be

Geïnteresseerd in meer consumentennieuws? 
Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief.

Voor deze persmededeling is financiering ontvangen in het kader van het Consumentenprogramma van de Europese Unie (2014-2020). Dit project is medegefinancierd door OOBC, een vzw van Test Aankoop, en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De inhoud van deze persmededeling vertolkt uitsluitend de visie van het Europees Centrum voor de Consument België en valt uitsluitend onder haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) en/of enige andere instantie van de Europese Unie zijn/is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze persmededeling, noch voor een eventueel gebruik ervan.­­­­­­­