Consumenten kunnen bij alle Europese webwinkels shoppen maar weten vaak niet dat die webshops niet overal in Europa moeten leveren

Geoblocking op het internet is sinds december 2018 verboden in Europa. Iedereen kan, ongeacht zijn nationaliteit, woonplaats of verblijfplaats kopen bij elke Europese webwinkel. Maar respecteren webshops dit nieuwe consumentenrecht? Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België, het aanspreekpunt voor consumenten die inbreuken ervaren tegen het verbod op geoblocking, analyseert de klachten ontvangen tijdens de eerste 4 maanden als contactpunt, 36 in totaal. Eén klacht op vier is ongegrond. 62% van die klachten ging over de onwil van de verkoper om te leveren in het land van de koper. Hieruit blijkt dat consumenten niet weten dat webshops niet verplicht zijn om overal in de EU te leveren.

Europese regels maakten op 3 december 2018 komaf met geoblocking op internet. Consumenten krijgen hierdoor toegang tot alle Europese websites of mobiele applicaties, ongeacht hun nationaliteit, woonplaats of verblijfplaats. Het voordeel? Shoppen zoals een local, keuze uit een vergroot aanbod en prijzen vergelijken wordt gemakkelijker. Zo mogen onlineshoppers niet meer automatisch omgeleid worden naar de Belgische website van een webwinkel en kunnen ze altijd genieten van het goedkoopste aanbod.

Verbod op geoblocking: vier maanden later

Consumenten die discriminatie ondervinden bij hun onlineaankopen op basis van hun nationaliteit, woonplaats of verblijfplaats kunnen terecht bij ECC België voor informatie en bijstand bij hun geschil met de handelaar.

ECC België ontving tijdens de vier eerste maanden als contactpunt 36 klachten over geoblocking, die samen 50 inbreuken tegen de regels over geoblocking melden. 40% van de vermeende inbreuken en één klacht op vier blijken ongegrond. 62% van de ongegronde klachten kaarten de onwil van de verkoper aan om te leveren in het land van de onlineshopper.

“Hieruit blijkt dat consumenten de regels over geoblocking niet goed kennen. Ze weten wel dat ze sinds het verbod op geoblocking bij alle Europese webwinkels kunnen shoppen. Maar niet dat een webwinkel niet verplicht is te leveren in een ander Europees land dan waar hij gevestigd is. Ook prijsverschillen of een verschil in aanbod tussen bv. een .be en een .nl-website zijn geen inbreuken op de regels.” Zegt Karen Ghysels, directrice van ECC België. “Een betere kennis van de regels kan heel wat frustraties voorkomen. Als Europees Centrum voor de Consument hopen we hieraan ons steentje bij te dragen.”

ECC België ontving ook klachten tegen enkele grote spelers zoals Zalando.nl en .de, Coolblue.nl, MediaMarkt.nl en Wehkamp.nl. Van alle klachten loopt 39% tegen Nederlandse webshops, 36% tegen Duitse en 11% tegen Franse.

Gelden de regels voor alle onlineaankopen?

Het verbod op geoblocking geldt voor alle consumptiegoederen, elektronische en niet-elektronische diensten. Uitzonderingen zijn diensten die toegang verlenen tot auteursrechtelijk beschermde inhoud (zoals onlinemuziek, e-books, software en onlinegames, … ), audiovisuele, gezondheids- en maatschappelijke diensten.

Wat met de betaling?

Onlinehandelaars mogen zelf kiezen welke betaalopties zij hun klanten bieden en welke valuta zij aanvaarden. Betalen onlineshoppers met een van de aangeboden betaalwijzen? De webshop moet de betaling aanvaarden, ook al is de kaart uitgegeven bij een financiële instelling in een ander EU-land of gebeurt de overschrijving vanuit een andere Europese lidstaat.

En wat met de levering?

Onlineverkopers zijn niet verplicht overal in de Europese Unie te leveren. Een product gekocht op een buitenlandse website en de verkoper wil niet leveren in België? Dan kan de koper zelf de levering organiseren of het product afhalen in vooraf overeengekomen afhaalpunt.

Voorbeelden van gegronde klachten

  • Ik kan mij niet registreren op een webwinkel in een ander EU-land
  • De webshop weigert mijn betaling met een Belgische bankrekening

Voorbeelden van ongegronde klachten

  • De verkoper wil niet in België leveren
  • Ik kan geen muziek downloaden op een Duitse appstore
  • Het artikel dat ik wil bestellen is wel te koop op de .fr maar niet op de .be-website van de webwinkel
  • Het artikel dat ik wilbestellen is duurder op de .be dan op de .de-website van de onlineshop

Resultaten enquête Europese Commissie

Ook de Europese Commissie maakte de balans op zeven maanden na het van kracht worden van de nieuwe regels tegen ongerechtvaardigde geoblocking. De enquête toont aan dat Europeanen in het algemeen op de hoogte zijn van deze regels en dat er toenemende belangstelling is voor bijvoorbeeld audiovisuele inhoud in alle lidstaten, niet voorzien door de huidige wetgeving.

Over ECC België

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België helpt en adviseert gratis consumenten voor en na hun aankoop in een andere Europese lidstaat. Het zoekt samen met de collega’s van zijn Europese netwerk naar een minnelijke oplossing voor problemen met een buitenlandse handelaar. Want de rechten van de consument stoppen niet aan de grens. Het Belgische kantoor is in Brussel en er werken 8 personen. Het Europese netwerk omvat 30 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat, één in Noorwegen en één in IJsland. Dit zogenoemde ECC-Net zag het licht in 2005. De Europese Commissie richtte het samen met de EU-lidstaten op om het vertrouwen van de consument in de interne markt aan te scherpen.

www.eccbelgie.be

Lees meer over het ECC-Net.

PERSCONTACT
Karen Ghysels: 02 894 20 70 – 0497 59 24 89 – communication@eccbelgium.be

Geïnteresseerd in meer consumentennieuws? 
Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief.

Voor deze persmededeling is financiering ontvangen in het kader van het Consumentenprogramma van de Europese Unie (2014-2020). Dit project is medegefinancierd door OOBC, een vzw van Test Aankoop, en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De inhoud van deze persmededeling vertolkt uitsluitend de visie van het Europees Centrum voor de Consument België en valt uitsluitend onder haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) en/of enige andere instantie van de Europese Unie zijn/is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze persmededeling, noch voor een eventueel gebruik ervan.­­­­­­­