Oplichting met de digipass: fraudeurs maken misbruik van goede naam van ECC België

De naam van het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België wordt misbruikt om vertrouwen te winnen en consumenten geld afhandig te maken. Onze tip: geef nooit uw bankgegevens door aan onbekenden.

Consumenten kregen een telefonische oproep, zogenaamd van het ECC, met de vraag hun bankgegevens, inclusief pincode, te geven en hun kaartlezer te gebruiken voor een terugbetaling. Dit is oplichting! ECC vraagt NOOIT zulke gevoelige gegevens, zeker niet per telefoon!

Hengelen naar bankgegevens of andere persoonlijke informatie met als doel die te misbruiken of geld van de rekening van slachtoffers te halen, wordt ook phishing genoemd. Oplichters doen het telefonisch, maar ook per mail en misbruiken de naam van bekende instanties om vertrouwen bij hun slachtoffers op te wekken.

Deze vorm van oplichting is niet nieuw. Helaas is vandaag ECC België slachtoffer. Gisteren waren dat andere organisaties en bedrijven. En morgen zullen er weer nieuwe slachtoffers zijn.

Onze tips

  • Geef nooit uw bankgegevens door per telefoon, zeker niet aan onbekenden die u bellen!
  • Weiger uw digipass te gebruiken als u er telefonisch om gevraagd wordt.
  • Is er geld van uw rekening gehaald? Vraag dan een terugbetaling aan de uitgever van uw kaart. Hoe? Volg de instructies van ECC België.
  • Informeer het meldpunt.be en volg het scenario ‘Onderneming - Fraude’.

Hoe fraudeurs te werk gaan en andere vormen van oplichting en bedrog licht ECC België toe op zijn website.

Over ECC België

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) België helpt en adviseert gratis consumenten voor en na hun aankoop in een andere Europese lidstaat. Het zoekt samen met de collega’s van zijn Europese netwerk naar een minnelijke oplossing voor problemen met een buitenlandse handelaar. Want de rechten van de consument stoppen niet aan de grens. Het Belgische kantoor is in Brussel en er werken 8 personen. Het Europese netwerk omvat 30 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat en één in Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit zogenoemde ECC-Net zag het licht in 2005. De Europese Commissie richtte het samen met de EU-lidstaten op om het vertrouwen van de consument in de interne markt aan te scherpen.

www.eccbelgie.be

Lees meer over het ECC-Net.

PERSCONTACT
Karen Ghysels: 02 894 20 70 – 0497 59 24 89 – [email protected]

Geïnteresseerd in meer consumentennieuws? 
Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief.

Voor deze persmededeling is financiering ontvangen in het kader van het Consumentenprogramma van de Europese Unie (2014-2020). Dit project is medegefinancierd door OOBC, een vzw van Test Aankoop, en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De inhoud van deze persmededeling vertolkt uitsluitend de visie van het Europees Centrum voor de Consument België en valt uitsluitend onder haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) en/of enige andere instantie van de Europese Unie zijn/is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze persmededeling, noch voor een eventueel gebruik ervan.­­­­­­­