Aankoop in België

Blijft u voor de aankoop van uw wagen in België? Twee zaken om te onthouden:

  • De verkoper moet u een Car-Pass geven.
  • Specifieke bescherming wanneer de nieuwe wagen niet geleverd wordt.

Car-Pass

Een Car-Pass houdt de kilometerstand van de wagen bij door de jaren en de eigenaars heen. Hierdoor is fraude met de kilometerteller niet mogelijk.

Elke verkoper, zowel handelaar als particulier, is wettelijk verplicht dit document aan de koper over te dragen. Eender welke nationaliteit of woonplaats de koper heeft of welke bestemming het voertuig krijgt.

Hebt u de Car-Pass niet ontvangen? Vraag dan de annulatie van de verkoopovereenkomst.

Twijfels over de echtheid van de Car-Pass? Gebruik de website www.Car-Pass.be om het identificatienummer te controleren. 

Niet-levering nieuwe wagen 

België heeft een specifieke wetgeving voor de verkoop van nieuwe voertuigen: het Koninklijk Besluit van 9 juli 2000 betreffende de vermelding van de essentiële gegevens en de algemene verkoopvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen.

Leverdata of levertijden van een auto zijn niet zomaar richtlijnen. De verkoper moet zich er strikt aan houden. Toch mag hij, volgens dit KB, de datum verzetten of de termijn verlengen, maar nooit met meer dan 25 procent van de originele levertijd van de auto. Zodra er vertraging optreedt, moet de verkoper u dat laten weten per aangetekende zending.

Respecteert de verkoper de nieuwe levertijd van de auto niet of hij informeert u niet van een verlenging per aangetekende zending? Dan mag u als koper afzien van de aankoop van de wagen en de bijbehorende bestelbon nietig verklaren. De verkoper moet u dan het voorschot voor de aankoop van de wagen terugbetalen binnen acht dagen.