Aankoop in België

Blijft u voor de aankoop van uw wagen in België? Twee zaken om te onthouden:

  • De verkoper moet u een Car-Pass geven.
  • Koopt u bij een professionele verkoper, dan moet er een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden die bepaalde verplichte informatie moet bevatten.

Car-Pass

Een Car-Pass houdt de kilometerstand van de wagen bij door de jaren en de eigenaars heen. Hierdoor is fraude met de kilometerteller niet mogelijk.

Elke verkoper, zowel handelaar als particulier, is wettelijk verplicht dit document aan de koper over te dragen. Eender welke nationaliteit of woonplaats de koper heeft of welke bestemming het voertuig krijgt.

Hebt u de Car-Pass niet ontvangen? Vraag dan de annulatie van de verkoopovereenkomst.

Twijfels over de echtheid van de Car-Pass? Gebruik de website www.Car-Pass.be om het identificatienummer te controleren. 

Een schriftelijke verkoopovereenkomst 

België heeft wetgeving voor de verkoop van nieuwe en gebruikte voertuigen: het Koninklijk Besluit van 5 april 2019 betreffende de verkoopovereenkomst voor autovoertuigen. Deze wetgeving is van kracht sinds 1 november 2019. Hier volgt een overzicht van enkele regels:

  • Op wat voor soort contract is deze wetgeving van toepassing? Op elke verkoop van een voertuig door een bedrijf aan een privépersoon.
  • Wat legt de wet op? Elke verkoop van een voertuig moet het onderwerp zijn van een schriftelijke verkoopovereenkomst.
  • Wat moet in dit contract staan? Het moet essentiële elementen bevatten zoals een voldoende gedetailleerde beschrijving van het voertuig, de kilometerstand, de prijs, de duur van de garantie en een opsomming van de documenten die de verkoper aan de koper heeft overhandigd.
  • Wat als het voertuig niet tijdig geleverd wordt? De koper moet de verkoper een redelijke verlenging geven. Als deze nieuwe deadline niet wordt gerespecteerd, kan de koper de verkoop annuleren en het betaalde voorschot terugvorderen.