Rijden met buitenlandse wagen in België

U woont in het buitenland

U woont in het buitenland en wenst met uw voertuig naar België te rijden? U kunt dit doen zolang uw voertuig maar voorzien is van nummerplaten uitgegeven door een ander Europees land of waarmee België een akkoord heeft betreffende verkeer.

U woont in België

U verblijft in België en wenst met een voertuig te rijden dat ingeschreven is in het buitenland?

Opgelet! In principe kan dit niet! Er zijn enkele uitzonderingen.

Iedereen die in België verblijft en die met een voertuig op de Belgische openbare weg wil rijden, moet het in België registreren, ook al is dat al in het buitenland gebeurd. Op deze regel werden enkele uitzonderingen gemaakt: 

  • U bent in België gedomicilieerd en u leent een in het buitenland geregistreerd voertuig? Dit kan gedurende een periode van maximum één maand. In dat geval moet u in de wagen een schriftelijke toelating van de buitenlandse eigenaar bewaren. De eigenaar moet in dit document verklaren dat hij het voertuig gratis ter beschikking stelt, voor een vastgestelde periode, met einddatum. 
  • U bent een in het buitenland gedomicilieerde student, maar u verblijft voor uw studies aan een Belgische school of universiteit tijdelijk in België. U moet gedurende de effectieve duurtijd van uw studies, het geldige attest van uw inschrijving als student in uw wagen bewaren.

Lage-emissiezones in België

Antwerpen en Brussel zijn lage-emissiezones (LEZ), momenteel de twee enige in België. Enkel met een voertuig dat voldoet aan bepaalde milieucriteria mag u in deze steden rijden. Dit geldt voor binnen- én buitenlandse auto’s. 

Antwerpen

Checken of uw wagen voldoet, kan op www.slimnaarantwerpen.be. Voldoet uw wagen aan de milieucriteria en rijdt u met een buitenlandse nummerplaat? Dan moet u uw voertuig registreren. Doet u dit niet, dan riskeert u 150 euro boete. Registreren moet niet voor voertuigen met een Nederlandse nummerplaat die opgenomen zijn in het kentekenregister van de RDW.

Brussel

De lage-emissiezone wordt tot 2025 geleidelijk ingevoerd. Sinds 1 januari 2018 werden de oude dieselwagens gebannen. Op 1 januari 2019 volgden ook oude benzinewagens en dieselwagens vanaf euronorm 2. Controleren hoever de Brusselse LEZ-zone reikt en of uw voertuig voldoet, kan op lez.brussels. Voldoet uw voertuig maar is het in het buitenland ingeschreven? Dan moet u uw voertuig registreren. Doet u dit niet, dan riskeert u 350 euro boete.

Uw wagen voldoet niet

Tot acht keer per jaar wordt daar een uitzondering op gemaakt, mits aankoop van een dagpas voor 35 euro voor Antwerpen of Brussel.

Opgelet: Koop uw dagpas enkel op de officiële websites. Dagpassen aangeboden op andere websites zijn niet geldig.