Rijden met buitenlandse wagen in België

U woont in het buitenland

U woont in het buitenland en wenst met uw voertuig naar België te rijden? U kunt dit doen zolang uw voertuig maar voorzien is van nummerplaten uitgegeven door een ander Europees land of waarmee België een akkoord heeft betreffende verkeer.

U woont in België

U verblijft in België en wenst met een voertuig te rijden dat ingeschreven is in het buitenland?

Opgelet! In principe kan dit niet! Er zijn enkele uitzonderingen.

Iedereen die in België verblijft en die met een voertuig op de Belgische openbare weg wil rijden, moet het in België registreren, ook al is dat al in het buitenland gebeurd. Op deze regel werden enkele uitzonderingen gemaakt: 

  • U bent in België gedomicilieerd en u leent een in het buitenland geregistreerd voertuig? Dit kan gedurende een periode van maximum één maand. In dat geval moet u in de wagen een schriftelijke toelating van de buitenlandse eigenaar bewaren. De eigenaar moet in dit document verklaren dat hij het voertuig gratis ter beschikking stelt, voor een vastgestelde periode, met einddatum. 
  • U bent een in het buitenland gedomicilieerde student, maar u verblijft voor uw studies aan een Belgische school of universiteit tijdelijk in België. U moet gedurende de effectieve duurtijd van uw studies, het geldige attest van uw inschrijving als student in uw wagen bewaren.

Lage-emissiezones in België

Antwerpen, Brussel en Gent zijn lage-emissiezones (LEZ), momenteel de enige in België. Enkel met een voertuig dat voldoet aan bepaalde milieucriteria mag u in deze steden rijden. Dit geldt voor binnen- én buitenlandse auto’s. 

Checken of uw wagen voldoet, kan op  de websites van de lage-emissiezones Antwerpen, Brussel en Gent

Voldoet uw wagen aan de milieucriteria en rijdt u met een buitenlandse nummerplaat? Dan moet u uw voertuig toch registreren op de website van de LEZ die u wilt binnenrijden! Doet u dit niet, dan riskeert u een boete, tot 350 euro bv. in Brussel.

Voldoet uw wagen niet aan de milieucriteria, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een dagpas kopen waarmee u toch in de LEZ-zone mag rijden.

Opgelet: Koop uw dagpas enkel op de officiële websites. Dagpassen aangeboden op andere websites zijn niet geldig.