Uw pakketreis annuleren

Soms doen zich onverwachte omstandigheden voor waardoor u niet meer op reis kunt. Uw rechten verschillen naargelang het gaat om:

Annulatie door uzelf

U kunt de pakketreisovereenkomst steeds opzeggen voor u op reis vertrekt. De reisorganisator mag u hiervoor een redelijke opzegvergoeding vragen. Er zijn twee soorten:

  • standaard: de reisorganisator bepaalt vooraf bedragen die afhangen van het tijdstip waarop u opzegt.
  • niet-standaard: hier komt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis min de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. U kunt steeds een verantwoording vragen van deze vergoeding aan de reisorganisator.

Goed om te weten: Zijn er onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op uw bestemming of in de directe omgeving? En hebben die grote gevolgen voor uw pakketreis of het vervoer naar de bestemming? Dan hoeft u geen opzegvergoeding te betalen. De reisorganisator betaalt u volledig terug binnen veertien dagen. U kunt geen bijkomende schadevergoeding eisen.

Annulatie door de reisorganisator

Annuleert de reisorganisator de reis dan moet hij u geen alternatieve reis aanbieden. Hij moet u wel binnen veertien dagen na de opzegging van de pakketreisovereenkomst volledig terugbetalen. 

U kunt ook een bijkomende schadevergoeding eisen, behalve als de reisorganisator om een van de volgende redenen annuleert:

  • het aantal deelnemers aan de reis, is kleiner dan het minimumaantal vermeld in de overeenkomst. De reisorganisator brengt u op de hoogte van de opzegging:
    • 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan 6 dagen
    • 7 dagen voor vertrek bij reizen van 2 tot 6 dagen
    • 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan 2 dagen
  • door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan de reisorganisator de pakketreis niet uitvoeren. Hij moet u voor de aanvang van de reis op de hoogte stellen van de opzegging.