Uw rechten als buspassagier met een handicap of beperkte mobiliteit

De vervoerder mag u de toegang tot de bus niet ontzeggen, tenzij in twee uitzonderlijke gevallen:

  • als de gangbare gezondheids- en veiligheidseisen in het gedrang komen.
  • als het voertuig of de infrastructuur (bv. bushalten en terminals) het veilig in- of uitstappen of vervoeren onmogelijk maakt.

Bovendien mag hij u geen toeslag aanrekenen.

Hebt u nood aan assistentie? De vervoerder moet u die verlenen op voorwaarde dat u ze uiterlijk 36 uur voor vertrek aangevraagd hebt. Deze assistentie is gratis.

Raken uw rolstoel of andere mobiliteitshulpmiddelen verloren of beschadigd tijdens de reis? Dan kunt u een schadevergoeding eisen gelijk aan de prijs van de vervanging of het herstel van dit materiaal.