Nieuwe Europese regels versterken de rechten van de treinpassagiers

Laatst aangepast op 26-06-23.

Trein vertraagd of geannuleerd? Aansluiting gemist? Bagage verloren of beschadigd? Europese treinreizigers hebben rechten!  Sinds 7 juni 2023 is de nieuwe Europese Verordening 2021/782 van kracht. Deze nieuwe regels verbeteren de bescherming van treinreizigers. Ook beantwoordt de nieuwe verordening beter aan de behoeften van mensen met een handicap of beperkte mobiliteit.

Dit is nieuw

  • Spoorwegmaatschappijen, tussenpersonen en reisorganisators moeten u voor u de aankoop van uw treinreis afrondt informeren over de aard van uw ticket: één of afzonderlijke. Eén of meerdere tickets, wat maakt het uit?

  • Is uw reis verstoord en werd binnen 100 minuten geen oplossing aangeboden voor de verderzetting van uw reis? Dan hebt u recht op een andere route die u eventueel zelf met een alternatief openbaar vervoer mag regelen. U hebt dan ook recht op vergoeding van ‘noodzakelijke, passende en redelijke kosten’ van het bijkomende ticket.

  • Spoorwegondernemingen moeten geen compensatie betalen als de vertraging of annulatie van uw trein veroorzaakt is door overmacht, bv. extreme weersomstandigheden. Met andere woorden omstandigheden die geen verband houden met de exploitatie van het spoor en waarvan de gevolgen niet te voorkomen of onvermijdelijk zijn. Een staking van het personeel van de Spoorwegvervoerder is geen buitengewone omstandigheid. In geval van overmacht moet de spoorwegonderneming geen compensatie betalen, wél uw ticket terugbetalen of u een alternatieve rit aanbieden, en u assistentie verlenen.

  • Een nieuw Europees standaardformulier voor de aanvraag van compensatie en vergoeding dat ook toegankelijk is voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit. Maar het gebruik ervan is niet verplicht. In deze situaties hebt u recht op compensatie.

  • Nieuwe en vernieuwde treinstellen moeten plaats voorzien voor vervoer van fietsen. Meer over uw fiets op de trein en de verplichtingen van de spoorwegmaatschappijen en de reiziger leest u hier.

  • Kortere termijn voor aanvraag van assistentie voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit: maximum 24 uur i.p.v. 48 uur vroeger. Maar opgelet: in sommige landen moet u de assistentie 36 uur voor vertrek aanvragen. Deze uitzondering vervalt op 30 juni 2026. Bij incidenten met mobiliteitshulpmiddelen of een assistentiehond is een schadevergoeding voorzien.

Wilt u alles weten over uw rechten als treinpassagier in Europa? Ontdek de regels op onze website. Want waarheen u ook spoort, u doet er goed aan uw rechten te kennen.

ECC tot uw dienst

Hebt u problemen met uw treinreis en oordeelt u dat uw rechten niet gerespecteerd worden? Dien uw klacht in via ons online klachtenformulier en wij gaan voor u aan de slag.