FAQ: Garantie

Snuister hier in onze antwoorden op vragen van consumenten. Wie weet zit uw probleem er tussen en hebt u meteen uw antwoord! Toch niet gevonden? Neem contact op met onze juridische dienst (02 542 33 46 of formulier). Onze dienstverlening is gratis.

Opgelet: sinds 1 juni 2022 gelden in België nieuwe garantieregels. Ontdek ze hier.

Dit hangt af van de garantie die u wilt inroepen. Er bestaan twee soorten garanties: de wettelijke en de commerciële garantie.

Voor elke aankoop van een consumentengoed binnen de Europese Unie bestaat een wettelijke garantie van twee jaar. Deze garantie bindt de verkoper van het product en niet de fabrikant.

Een verkoper of een fabrikant kan ook een commerciële garantie bieden. Deze mag in geen geval de wettelijke garantie inperken en moet het voorwerp uitmaken van een geschreven document waarin de toepassingsvoorwaarden worden vermeld, die wel beperkend mogen zijn.

Indien het probleem zich voordoet binnen de zes maanden na de aankoop, raden we u aan in de eerste plaats de verkoper te contacteren. Na deze eerste zes maanden is het vaak eenvoudiger om de commerciële garantie te laten spelen. Maar vergeet ook in dit geval niet om de verkoper op de hoogte te stellen, zodat u de wettelijke garantie nog altijd kan inroepen.
De wettelijke garantie geldt inderdaad overal in Europa voor twee jaar. U moet dit wel enigszins nuanceren, naargelang het probleem zich al dan niet voordoet binnen de zes maanden na de aankoop.

Indien het probleem zich voordoet binnen de termijn van zes maanden na de aankoop, wordt de verkoper a priori geacht aansprakelijk te zijn. Indien hij echter kan bewijzen dat het gebrek een gevolg is van een verkeerd gebruik, dan kan hij niet aansprakelijk gesteld worden.

Na deze termijn van zes maanden kunt u de verkoper nog altijd aansprakelijk stellen. Maar indien hij dit betwist, dan moet u bewijzen dat het gebrek al bestond bij de levering, wat doorgaans niet eenvoudig is. Meestal zult u hiervoor een beroep moeten doen op een expert.
De termijn van twee jaar begint te lopen bij de levering van het product. Indien u een aankoop hebt verricht in een winkel en buitengekomen bent met het product, dan begint de garantie te lopen vanaf de dag van de aankoop. Indien het product moet geleverd worden, dan wordt gerekend vanaf de dag van de levering.

Daarom is het belangrijk om uw aankoopbewijzen goed te bewaren, maar ook de leveringsbon in voorkomend geval.
De wet voorziet dat de termijn van twee jaar geschorst wordt tijdens de periode die nodig is om het goed te herstellen, maar ook wanneer u met de verkoper onderhandelt.

Denk er dus aan om uw klacht schriftelijk bekend te maken bij de verkoper, zodat u kunt bewijzen dat u het probleem binnen de garantieperiode hebt gemeld .
De garantie waarnaar de verkoper verwijst is de commerciële garantie die de fabrikant geeft op de computer. Deze heeft niets te maken met de wettelijke garantie van twee jaar die de verkoper bindt (zie vraag 1). Indien de verkoper het gebrek erkent, dan moet hij uw computer herstellen of vervangen. Het is zijn taak zich tegen zijn fabrikant te keren.
Niet meteen. De verkoper moet u de keuze laten tussen de herstelling en de vervanging van uw televisietoestel. Het is slechts wanneer beide onmogelijk zijn, dat u recht hebt op een terugbetaling.
De keuze tussen een herstelling en een vervanging komt inderdaad toe aan de koper, maar niet indien zijn keuze onmogelijk of niet in verhouding is.

Indien het gebrek aan conformiteit minder belangrijk is en gemakkelijk kan hersteld worden, dan raden we u aan om een herstelling te aanvaarden. Bovendien zult u hierdoor tijd winnen.
De Europese richtlijn over de garantie bepaalt dat de vervanging of het herstel van het defecte product geen kosten voor de koper mag inhouden, met inbegrip van verzendingskosten. In principe moet het terugbrengen van het toestel naar de verkoper en het terugbezorgen aan de koper gebeuren ten laste van de verkoper. Dit is zeker het geval indien het toestel op afstand werd gekocht. Indien u de radio op een Spaanse website hebt gekocht, dan is de verkoper op de hoogte dat u in het buitenland woont, want hij moet u het product leveren. Indien er een probleem is met het toestel, dan moet hij de verzendingskosten dragen. Soms gebeurt het dat de verkoper eerst het toestel wil onderzoeken en wil nagaan of het wel gaat om een fabrieksfout alvorens hij de kosten wil dragen. Dan moet u het product op uw kosten naar hem sturen en de terugbetaling van deze kosten eisen als hij erkent dat het om een gebrek aan conformiteit gaat.

Maar indien u de radio gekocht hebt in een winkel in Spanje, dan hoeft de verkoper niet te weten dat u in het buitenland woont. Het zal in de praktijk moeilijk zijn om de verkoper te overhalen om de kosten voor het verzenden van het product volledig te dragen. Wij raden u aan om tot een minnelijke schikking te komen en de verkoper voor te stellen om de verzendingskosten te delen.
Ja, indien u de verkoper in gebreke stelt. De herstelling of de vervanging moet gebeuren binnen een redelijk termijn en zonder grote ongemakken voor de koper.

Indien uw mixer niet herstelbaar lijkt, eis dan de vervanging. Indien dit niet mogelijk is of indien de verkoper talmt om hem te vervangen, dan raden we u aan hem met een aangetekende brief in gebreke te stellen en hem te vragen een nieuwe mixer te leveren of uw terug te betalen.

U hebt het recht om reparatie of vervanging te eisen. U kunt enkel een terugbetaling of prijsvermindering eisen als de herstelling en de vervanging onmogelijk zijn, deze gepaard gaan met belangrijke ongemakken of indien de verkoper de uitvoering ervan steeds uitstelt.


Maar niets belet u het in de praktijk op een akkoord te gooien met de verkoper en een prijsvermindering te onderhandelen.

Indien u een product koopt van een particulier, dan hebt u geen verzakingsrecht. Bovendien geldt de wet op de wettelijke garantie niet op verkopen tussen particulieren. Wanneer er zich problemen voordoen, moet u zich baseren op de informatie die u gekregen hebt bij het aangaan van de koop en op het gezonde verstand. Indien het goed dat geleverd werd niet overeenstemt met wat de verkoper beschrijft in zijn aanbieding of aan wat u zich redelijkerwijs had kunnen verwachten, dan mag u het artikel terugsturen en een terugbetaling eisen. Aarzel dus zeker niet om de verkoper vragen te stellen voor u overgaat tot de aankoop, zo vermijdt u onaangename verrassingen.
Voor een wagen die u bij een professionele verkoper kocht, geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. Die kan teruggebracht worden tot 1 jaar voor tweedehandswagens. De garantie dekt productiefouten en andere tekortkomingen waarvoor de verkoper (in dit geval in het buitenland) aansprakelijk kan gesteld worden.

Naast de wettelijke garantie kunt u ook gebruik maken van de commerciële garantie. Klik hier voor meer details.

Dankzij de Europese wetgeving (Verordening 1475/95), kunt u bij elke dealer in het netwerk van de fabrikant terecht om aanspraak te maken op de garantie, ongeacht de lidstaat waar u de auto hebt gekocht. Dit op voorwaarde dat het voertuig onderhouden werd volgens de voorschriften van de constructeur en in een erkende werkplaats van het merk.
U kunt zowel een beroep doen op de wettelijke garantie, (aangeboden door de verkoper) als op de commerciële garantie (aangeboden door de fabrikant). Het ECC beveelt aan om het probleem in eerste instantie te melden bij de verkoper. Aangezien de aankoop acht maanden geleden gebeurde, checkt u het best eerst of de commerciële garantie van toepassing is. Is dat niet het geval? Dan moet de verkoper het probleem oplossen onder de wettelijke garantie.
Het ECC raadt aan om het probleem meteen te melden aan de verkoper. Want de termijn van de commerciële garantie is verstreken. U kunt geen vervangingstoestel meer eisen. Maar in tegenstelling tot de commerciële garantie, geldt de wettelijke garantie nog wél. Behalve wanneer de verkoper eist dat u aantoont dat het gaat om een fabricagefout – bijvoorbeeld wanneer het defect zes maanden of meer na de aankoop opduikt.