Brexit en de bijhorende gevolgen

Bijna vijf jaar na het referendum is de Brexit sinds 1 januari 2021 effectief en concreet. De rechten van consumenten die reizen, wonen, kopen, en leven in het Verenigd Koninkrijk veranderen. In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde vragen over de gevolgen van de Brexit voor de consument.

Laatste update: januari 2021

Tot 30 september 2021 blijven de voorwaarden voor binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk dezelfde: voor binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk moet een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart worden voorgelegd.

Vanaf 1 oktober 2021 is een geldig paspoort vereist. Enkel Belgen die voor 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk woonden, kunnen tot 2025 nog gebruik maken van hun identiteitskaart om het land binnen te komen.

Opgelet! Voor een verblijf van meer dan 90 dagen over een periode van 180 dagen in het Verenigd Koninkrijk moet u een VISUM aanvragen.

In geval van annulering, vertraging van vluchten en instapweigering beschermt de Europese Unie

  • alle passagiers die vertrekken vanuit een land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen (of Zwitserland).
  • alle passagiers die in een land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen (of Zwitserland) landen als de luchtvaartmaatschappij Europees is.

Als u vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk vliegt, ook al is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de EU, wordt u beschermd door de EU-verordening 261/2004, ongeacht de nationaliteit van uw luchtvaartmaatschappij.

Als u opstijgt vanuit het Verenigd Koninkrijk, heeft de Britse regering aangegeven dat de rechten van luchtvaartpassagiers gehandhaafd blijven, ongeacht de bestemming (EU of niet-EU) en de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij (Brits, Europees of ander).

De Europese rechten die voortvloeien uit Richtlijn 1371/2007 zijn in de nationale wetgeving opgenomen. Dit betekent dat u nog steeds uw rechten als treinreiziger geniet voor zowel nationale (binnen het Verenigd Koninkrijk) als internationale reizen (bv. Eurostar), ongeacht of de vervoermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk of in de EU gevestigd is.

In geval van een treinvertraging kunt u altijd een terugbetaling vragen van 25% van de ticketprijs bij een vertraging van 1 tot 2 uur, en 50% van de ticketprijs bij een vertraging van 2 uur of meer.

Opgelet! Vanwege de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 gelden er reisbeperkingen tussen de Europese Unie en alle derde landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Lees meer voordat u de trein neemt!

Het Europees dierenpaspoort is na de Brexit nog steeds geldig in het Verenigd Koninkrijk. U zult het moeten voorleggen voordat u het Verenigd Koninkrijk binnenkomt.

Britse burgers die met hun huisdieren naar de EU reizen, moeten nu een certificaat van goede gezondheid aanvragen bij hun dierenarts, dat niet ouder is dan tien dagen.

Het Britse recht heeft de Europese richtlijn die de wettelijke conformiteitsgarantie biedt, omgezet en gaat zelfs nog verder. Als u goederen koopt in het Verenigd Koninkrijk die niet volledig conform zijn, kunt u de verkoper vragen ze te herstellen of te vervangen.

Die garantie voor nieuwe goederen geldt voor 6 jaar in Engeland, Wales en Noord-Ierland, en 5 jaar in Schotland.

Tot op heden hoeft u gedurende de eerste 6 maanden na aankoop niet te bewijzen dat de goederen gebrekkig waren.

  • Indien de Britse verkoper regelmatig aan België levert en dus zijn activiteiten naar België richt, is in principe het Belgische recht van toepassing. Hetzelfde geldt na de Brexit. In geval van aankoop van een gebrekkig product kunt u dus gedurende twee jaar vanaf de levering de wettelijke conformiteitsgarantie blijven toepassen en zo de herstelling of vervanging van uw goederen van uw verkoper bekomen. In het geval van een aankoop op afstand hebt u ook recht op een herroepingstermijn van 14 dagen, zodat u van gedachten kunt veranderen en uw bestelling kunt annuleren. Het kan echter moeilijker zijn om uw rechten te doen gelden in geval van een geschil. Controleer dus vooraf of de verkoper u betrouwbaar lijkt of niet. Doe de Webshop Check.
  • Als u koopt van een site in het Verenigd Koninkrijk die niet gericht is op buitenlandse klanten, is de Britse wetgeving algemeen van toepassing. Als u een defect product koopt, kan de consument gedurende 6 jaar in Engeland, Wales en Noord-Ierland en 5 jaar in Schotland (voor nieuwe goederen) aanspraak maken op herstelling of vervanging door de verkoper. Als u op afstand koopt van een site in het Verenigd Koninkrijk, hebt u ook recht op 14 dagen bedenktijd, waardoor u van gedachten kunt veranderen en uw bestelling kunt annuleren.

Vanaf 1 januari 2021 worden aankopen bij een webshop gevestigd in het VK, net als elke aankoop bij een niet-Europese verkoper, beschouwd als een aankoop buiten de EU. Vraagt u om in de EU te leveren, dan moet de levering 'ingevoerd' worden in de EU. Uw bestelling is daarom waarschijnlijk onderworpen aan inklaring bij aankomst op het EU-grondgebied en daarom onderworpen aan de volgende belastingen:

  • btw
  • invoerrechten

Bovendien zal het bedrijf dat de in- en uitklaring uitvoert, doorgaans de vervoerder, u voor het vervullen van deze formaliteiten administratieve kosten in rekening brengen, de zogenaamde inklaringskosten.

De intrinsieke waarde van uw pakket, m.a.w. de totaalprijs van uw bestelling exclusief bezorgkosten, bepaalt of uw aankoop uit het Verenigd Koninkrijk al dan niet zal worden belast en in welke mate.

Intrinsieke waarde van het pakket Btw betalen? Invoerrechten betalen?
Tot 22 euro
(voor 1/07/2021)
Nee. Nee.
Tot 22 euro
(vanaf 1/07/2021)
Ja, op de totale prijs van uw bestelling, inclusief bezorgkosten. Nee.
Tussen 22 en 150 euro Ja, op de totale prijs van uw bestelling, inclusief bezorgkosten.

Nee.

Meer dan 150 euro Ja, op de totaalprijs van pakket, inclusief bezorgkosten, invoerrechten en eventuele inklaringskosten (zie hierboven). Ja.
  • Zijn afhankelijk van de aard van de bestelde artikelen.
  • Worden berekend op de totaalprijs van uw bestelling, inclusief bezorgkosten.

Voor pakketten met een waarde van meer dan 150 euro kunt u genieten van vrijstelling van invoerrechten als uw pakket vergezeld gaat van een oorsprongsverklaring waaruit blijkt dat de economische oorsprong van de aankoop Brits of Europees is. In de praktijk zult u vóór het plaatsen van de bestelling de Britse handelaar moeten contacteren om hem de oorsprong van het gekochte product te vragen. Vraag hem ook uiterlijk vóór de verzending van het pakket om de bovengenoemde oorsprongsverklaring bij het pakket te voegen.

Goed om te weten: U hebt uw pakje voor 31 december 2020 besteld maar het is na 1 januari 2021 (datum inwerkingtreding Brexit) geleverd? Is de verzending aangevat vóór 1 januari 2021 en verzonden onder de status ‘Union’? Dan is uw pakket vrijgesteld van btw en invoerrechten.

Dit informatieblad (Engels) vat de regels samen en verduidelijkt aan de hand van enkele voorbeelden.

Sinds 3 december 2018 kunnen Europese professionals of diegenen die in een derde land zijn gevestigd en hun activiteiten op de EU richten, de toegang tot hun site niet langer blokkeren of beperken op grond van de nationaliteit, de woonplaats, het postadres, het IP-adres, het afleveringsadres, de taal of het bankadres van de consument. Ook kunnen zij de consumenten niet automatisch doorverwijzen naar de nationale versie van hun site zonder hun toestemming.

Als u hebt gesurft op een site van een Britse professional die zijn activiteiten naar België richt, kunt u niet worden doorverwezen naar de Belgische versie van de site zonder uw toestemming. Als de site in het Engels was en alleen bedoeld was voor Britse klanten, zijn de Geoblocking Verordening en de hierboven beschreven regels niet van toepassing.

Goed om te weten: Sinds de Brexit zijn Europese professionals niet langer onderworpen aan het Geoblocking-verbod voor Britse consumenten. Consumenten kunnen dus worden geblokkeerd of beperkt in hun aankopen op Europese sites als de Britse markt niet expliciet getarget is.

Ja. Het ECC-netwerk, dat 30 ECC's in de hele EU omvat, behoudt in 2021 de diensten van het Britse ECC.

Hebt u een geschil met een Britse professional, neem contact met ons op! We zullen samenwerken met onze collega's in het Verenigd Koninkrijk om te proberen een minnelijke schikking te treffen.

Nee. Sinds 1 januari 2021 kunt u geen gebruik meer maken van het Europees platform om een klacht in te dienen tegen een Britse professional of om contact op te nemen met een Britse ombudsman. Maar het ECC UK blijft via het netwerk van Europese Consumentencentra ten dienste staan van de Europese consumenten. Bovendien blijven de meeste Engelse bemiddelings- en arbitragediensten bevoegd voor de behandeling van klachten van Europese consumenten tegen Britse professionals.

Nee. Enkel aanvragen die vóór 31/12/2020 zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Sinds 1 januari 2021 is de Europese procedure voor geringe vorderingen niet langer mogelijk tegen een professional in het Verenigd Koninkrijk. Het is dan noodzakelijk om over te gaan tot een Britse 'small claims'-procedure.

Ja. Uw gratis Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) blijft ook na de Brexit geldig in het Verenigd Koninkrijk. Dankzij uw EZVK hebt u tijdens een kort verblijf in een andere EU-lidstaat recht op en toegang tot dringende medische zorg. Daarenboven garandeert ze een versnelde terugbetaling.

Als u vóór 1 januari 2021 in het VK woonde, kunt u een nieuwe Britse EZVK aanvragen.

Voor de Britten zijn hun EZVK, uitgereikt vóór eind 2020, geldig in de EU tot hun vervaldatum. Daarna moeten ze de UK Global Health Insurance Card (GHIC) aanvragen.

Europese rijbewijzen worden niet langer automatisch erkend aan de andere kant van het Kanaal. Wij raden u aan een internationaal rijbewijs aan te vragen om in het Verenigd Koninkrijk te rijden.

U moet uw groene kaart of een ander bewijs van verzekering kunnen tonen om in het Verenigd Koninkrijk met uw voertuig te mogen rijden.

In de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA) moeten grensoverschrijdende overschrijvingen even eenvoudig zijn als binnenlandse overschrijvingen. Ook sommige landen buiten de eurozone maken deel uit van SEPA. Dit is met name het geval voor het Verenigd Koninkrijk.

Om de handel met de lidstaten van de EU te vergemakkelijken, heeft het Verenigd Koninkrijk besloten om in de SEPA te blijven. U kunt dus gemakkelijk doorgaan met het overmaken van geld naar een UK-rekening vanuit België.

Let er echter op dat bij het overmaken van geld in Britse ponden een wisselvergoeding wordt betaald (omrekening van euro's in Britse ponden), zoals ook al voor de Brexit het geval was. Overschrijvingen naar een Britse rekening kunnen daarom bepaalde kosten met zich meebrengen. Neem contact op met uw bank.

Financiële en bankdiensten maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Veel Britse onlinebanken en neobanken in het Verenigd Koninkrijk hebben echter het voortouw genomen door in 2019 of 2020 entiteiten in de EU te openen om hun Europese klanten naar de EU over te brengen. U hebt dus misschien al uw nieuwe IBAN-identificatiecode ontvangen die niet langer GB, maar de afkorting van een EU-lidstaat vermeldt. U kunt dus gebruik blijven maken van de diensten van uw Britse onlinebank of neobank vanuit België.

Als uw bank in het Verenigd Koninkrijk geen entiteit in de EU heeft geopend, neem dan contact op met uw bank om te weten te komen hoe u uw rekening vanuit België kunt gebruiken.

Nee. De Europese betalingswetgeving blijft na 1 januari 2021 van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Britse handelaars zijn daarom niet gerechtigd om u extra kosten in rekening te brengen voor betalingen met een betaalkaart. Hou er rekening mee dat er nog steeds wisselkosten van toepassing zijn.

Sinds 1 januari 2021 zijn de telecomoperatoren in het Verenigd Koninkrijk vrij om een vergoeding te vragen voor het aansluiten van een telefoon op een overzees netwerk (roamingtarieven). Terwijl deze heffingen in 2017 in alle EU-landen zijn afgeschaft, is de EU-verordening niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, dat de EU definitief heeft verlaten. Elke Britse en/of Belgische telecomoperator kan dan beslissen om al dan niet extra kosten aan te rekenen voor oproepen, sms'jes, mms'jes en mobiele data van Europese klanten in het Verenigd Koninkrijk en België. Raadpleeg uw operator voor meer informatie.