FAQ: Verzekeringen in Europe

Snuister hier in onze antwoorden op vragen van consumenten. Wie weet zit uw probleem er tussen en hebt u meteen uw antwoord! Toch niet gevonden? Neem contact op met onze juridische dienst (02 542 33 46 of formulier). Onze dienstverlening is gratis.

Bent u het slachtoffer van een ongeval of een schadegeval? Hou dan het hoofd koel en onderneem de juiste acties:

  1. Het allerbelangrijkste? Breng uw verzekeraar onmiddellijk op de hoogte.
  2. Bezorg hem alle details en documenten die hem helpen om de omstandigheden en de impact van het schadegeval of ongeval te bepalen. Om welke info en documenten gaat het precies? De polis vermeldt ze meestal, en anders uw verzekeraar wel.

Waak er bovendien over dat u de schade zoveel mogelijk zelf beperkt. Moet u bijvoorbeeld een hotelreservering annuleren omdat u ziek bent? Licht het hotel dan zonder oponthoud in. Zo vermijdt u oplopende annulatiekosten.

Komt u uw verplichtingen niet na? Dan kan de verzekeraar beslissen om de schade die hij daardoor lijdt, af te trekken van zijn dienstverlening aan u. 

Toegepast op het hotelvoorbeeld: talmde u om het hotel in te lichten en lopen de annulatiekosten daardoor op? Dan kan het zijn dat de verzekeraar u minder terugbetaalt omdat u de kosten zélf te hoog liet oplopen.

Nog vragen over verzekeringen? Lees hieronder over uw verzekeringspremie. Of raadpleeg het hoofdmenu over verzekeringen.

Het is een van de klassieke vragen over verzekeringen: wat gebeurt er als ik mijn premie vergeet te betalen? Een terechte bezorgdheid, want u stelt zichzelf bloot aan twee gevaren:

  1. Uw risico is tijdelijk niet gedekt. U bent pas weer beschermd zodra u uw premie stort.
  2. De verzekeraar zet uw polis stop. U bent dan niet langer verzekerd én verliest de premies die u al betaalde.

Wees gerust, uw verzekeraar legt deze sancties niet direct op. Hij moet u eerst een aangetekende zending sturen:

  1. Hij maant u daarin aan om uw premie na uiterlijk twee weken te betalen.
  2. Hij omschrijft de sanctie die u boven het hoofd hangt als u niet betaalt binnen die nieuwe termijn: verlies van garantie of beëindiging van de polis.

Bezoek ook onze introductiepagina om al uw andere vragen over verzekeringen op te lossen.

Sloot u online of telefonisch een verzekering af bij een Europese verzekeraar? Dan biedt de Europese wetgever u een herroepingstermijn van veertien dagen – vanaf het moment dat het contract rond is. Voor levensverzekeringen loopt die termijn zelfs dertig dagen.

Opgelet: dit recht is niet van toepassing voor:

  1. verzekeringen met een looptijd korter dan een maand
  2. reis- of bagageverzekeringen

Mogelijk ondertekende u uw polis in het kantoor van een verzekeringsmaatschappij die actief is op de Belgische markt. Ook dan gunt de Belgische wet u veertien dagen herroepingsrecht vanaf het moment dat u de ondertekende polis terugstuurde – en zelfs dertig voor levensverzekeringen.

Ook hier geldt de uitzondering op het herroepingsrecht voor verzekeringen met een looptijd van minder dan dertig dagen.

Algemene vragen over verzekeringen? ECC België licht u alles toe.

U kunt in België geen verzekering nemen met een looptijd van meer dan één jaar. Dat belet verzekeraars niet om een clausule van stilzwijgende verlenging op te nemen in hun voorwaarden. Zegt u uw verzekering niet ruim op tijd op? Dan wordt ze automatisch hernieuwd op de vervaldatum.

Opgelet: de clausule geldt alleen als uw verzekeraar er u uitdrukkelijk op weesvoor u de overeenkomst afsloot. Deed hij dat niet? Dan is de verlenging nietig.

ECC België beantwoordt ook uw andere vragen over verzekeringen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om u te verzekeren in het buitenland? Ontdek het antwoord.