FAQ Vliegreizen: Annulering van de vlucht en instapweigering

Snuister hier in onze antwoorden op vragen van consumenten. Wie weet zit uw probleem er tussen en hebt u meteen uw antwoord! Toch niet gevonden? Neem contact op met onze juridische dienst (02 542 33 46 of formulier). Onze dienstverlening is gratis.

Bepaalde omstandigheden kunnen aanleiding geven tot de annulering van een vlucht. In dat geval moet de luchtvaartmaatschappij het vliegticket volledig terugbetalen of een alternatieve vlucht voorstellen. Deze kunt u dan aanvaarden of weigeren.

De luchtvaartmaatschappij moet ook een schadevergoeding betalen (gaande van € 250 tot € 600, afhankelijk van de afstand van de vlucht), behalve wanneer de annulering het gevolg is van overmacht (zie vraag 3) of wanneer de annulering minstens 2 weken voor de reisdatum aangekondigd werd.

Wanneer de vlucht minder dan 2 weken voor de afreis geannuleerd wordt, moet de luchtvaartmaatschappij een schadevergoeding betalen, behalve wanneer ze een alternatieve vlucht voorstelt die beantwoordt aan de vereisten van de Europese wetgeving (bijvoorbeeld een vlucht die maximum 1 uur voor de oorspronkelijke afreistijd vertrekt en die maximum 2 uur na de oorspronkelijke aankomsttijd aankomt wanneer de vlucht minder dan 7 dagen voor de afreisdatum geannuleerd werd).

Richt u tot de luchtvaartmaatschappij die u de keuze moet bieden tussen de volledige terugbetaling van uw ticket of een volgende vlucht.

De luchtvaartmaatschappij heeft ook een informatie- en bijstandverplichting (drank, maaltijden, 2 gratis communicaties, en indien nodig een hotelovernachting en het transport naar en van het hotel).

U hebt ook recht op een schadevergoeding (gaande van € 250 tot € 600, afhankelijk van de afstand van de vlucht), behalve wanneer de annulering het gevolg is van overmacht (zie vraag 3).

Het begrip overmacht is moeilijk te definiëren. Het is een uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid die een partij belet haar verplichtingen na te komen. Luchtvaartmaatschappijen roepen bij annulering van een vlucht vaak “overmacht” in om de annulering te rechtvaardigen. Aldus moeten ze geen schadevergoedingen betalen aan de passagiers die het slachtoffer werden van deze situatie. Het is moeilijk voor de passagier om dit argument te weerleggen.

Onverwachte technische problemen, moeilijke weersomstandigheden, onaangekondigde stakingen, … worden in de praktijk als overmacht bestempeld.

Er bestaan bevoegde organisaties die kunnen oordelen of de luchtvaartmaatschappij voor een bepaalde situatie al dan niet overmacht kan inroepen (zie vraag 10). Als u van mening bent dat de luchtvaartmaatschappij onterecht overmacht inroept, dan kunt u deze instantie uw klacht voorleggen.
Wanneer er problemen zijn met uw vlucht, moet de luchtvaartmaatschappij u een document overhandigen dat uw rechten uiteenzet. Doet zij dit niet spontaan, vraag er dan naar. In geval van annulering, instapweigering of vertraging van meer dan 2 uur, moet de luchtvaartmaatschappij je een minimum aan bijstand verlenen (drank, maaltijden, 2 gratis communicaties, en indien nodig een hotelovernachting en het transport naar en van het hotel). Wanneer u zelf alles regelt, bewaar dan uw betalingsbewijzen zodat u om terugbetaling kan vragen.

In geval van problemen, aarzel dan niet om beroep te doen op de luchthavenpolitie. Zij kan u indien nodig helpen in uw dialoog met de luchtvaartmaatschappij.

We raden u ook aan om onmiddellijk een schriftelijke klacht in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij.
Bij langdurige vertragingen (meer dan 2 uur) is het moeilijk uit te maken of uw vlucht vertraagd of geannuleerd is. Er zijn aanwijzingen waaruit blijkt dat het uitgestelde vertrek het gevolg is van een annulering en niet van een vertraging zoals een ander vluchtnummer, een andere luchtvaartmaatschappij …

Zowel in geval van annulering als vertraging van de vlucht heeft de luchtvaartmaatschappij een informatie- en bijstandverplichting (zie vraag 2). Recht op een schadevergoeding hebt u enkel in geval van annulering (zie vraag 2) of in geval van een vertraging van meer dan 3 uur en dit dankzij een uitspraak van het EHvJ in 2009. Deze uitspraak stelt de schade die passagiers ondervinden bij een vertraging van meer dan 3 uur gelijk aan die in geval van annulering van de vlucht.
Wanneer een vlucht overboekt is, moet de luchtvaartmaatschappij de volgende procedure volgen:
  • Eerst moet de luchtvaartmaatschappij vragen of er passagiers zijn die vrijwillig hun plaats willen afstaan in ruil voor overeen te komen voordelen;
  • Indien nodig, duidt de luchtvaartmaatschappij passagiers aan die onvrijwillig niet mee kunnen op de vlucht. Zij hebben dan de keuze tussen een terugbetaling van het vliegticket of een andere vlucht. Daarenboven hebben ze recht op een schadevergoeding (gaande van € 250 tot € 600 afhankelijk van de afstand van de vlucht).
Bent u slachtoffer van een overboeking, vraag dan een attest en controleer of de inhoud overeenstemt met het hierboven vermelde.
U bent niet verplicht dergelijke voorstellen van de luchtvaartmaatschappij aan te nemen. U kunt vrijwillig uw plaats afstaan en dan met de luchtvaartmaatschappij onderhandelen over een compensatie. Indien u onvrijwillig uw plaats afstaat moet de luchtvaartmaatschappij een schadevergoeding betalen gaande van € 250 tot € 600, afhankelijk van de afstand van de vlucht. Aan u om na te gaan welke optie het interessantste is.

In beide gevallen moet de luchtvaartmaatschappij u de keuze laten tussen een terugbetaling van het vliegticket of een ticket voor een volgende vlucht en u bijstand verlenen (zie vraag 2).
Wanneer u een geldig ticket hebt en de luchtvaartmaatschappij op voorhand informeerde over uw situatie, mag zij u niet aan boord weigeren.

In de volgende 2 gevallen kan de luchtvaartmaatschappij een persoon met een handicap of met verminderde mobiliteit wel aan boord weigeren:
  • Wanneer de aanwezigheid van deze persoon een veiligheidsprobleem oplevert;
  • Wanneer de luchtvaartmaatschappij in de onmogelijkheid verkeert om deze persoon te vervoeren.
In beide gevallen moet de luchtvaartmaatschappij een alternatieve vlucht voorstellen of het vliegticket terugbetalen. Dit geldt eveneens voor de passagier die deze persoon begeleidt.
Het ECC België ([email protected] – tel: 02 542 33 46) kan u alvast informeren over uw rechten. Het kan u raad geven en indien nodig uw dossier behandelen.

In elke Europese lidstaat bestaat een controle-instantie. Deze zijn opgericht door de Europese Commissie en de Europese lidstaten. Klik hier voor een lijst van deze controle-instanties. Zij zijn vaak ondergebracht bij het Ministerie van Transport.

Deze instanties moeten controleren of de luchtvaartmaatschappijen de Verordening 261/2004 respecteren. Zij behandelen ook klachten van passagiers die het slachtoffer werden van vertraging, annulering of overboeking van een vlucht. De plaats van de inbreuk bepaalt hun bevoegdheid. Wanneer u bijvoorbeeld een probleem ondervond op Frans grondgebied, dan is de Franse instantie bevoegd, zelfs wanneer uw vlucht uitgevoerd werd, of uitgevoerd moest worden, door een Poolse luchtvaartmaatschappij.