Viel uw oog op een aanbod dat u uitnodigt om zich te registreren op een website die beleggingen met een hoog rendement op de financiële markt aanbiedt? Voorzichtigheid is geboden. Er zijn immers heel wat oplichters actief op dit terrein. ECC geeft raad waarmee u valkuilen kunt vermijden.

Welke zijn de risico’s?

Er bestaan verschillende soorten online beleggingen, zoals:

  • een binaire optie. Dat is een risicovol beleggingsproduct, gebaseerd op koersschommelingen van activa zoals valuta, aandelen, grondstoffen en indexen die in het beste geval in winst maar veelal in verlies resulteren. 
  • een belegging in diamanten of edele metalen
  • een belegging in cryptomunten

Ondanks de rooskleurige beloftes is de kans groot dat u de volledige inleg verliest, of zelfs meer. 

De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) waarschuwt al vele jaren voor de grote risico’s van dit soort beleggingen en publiceert regelmatig nieuwe alerts. 

Websites die binaire opties en beleggingen in diamant of cryptomunten aanbieden zijn vaak in het buitenland en zelfs buiten de Europese Unie gevestigd. Het postadres is zelden vermeld waardoor je niet weet met wie je handelt.

Wie mag online beleggingen aanbieden?

Elke onlinemakelaar die zich tot Belgische consumenten richt, moet door de FSMA erkend zijn. Beantwoordt een website niet aan de Belgische voorwaarden om dit soort beleggingsdiensten aan te bieden en is die bijgevolg niet vergund, dan zijn diens activiteiten onwettig en zelfs bedrieglijk. 

Vermijd dus niet-vergunde websites.

Waar kunt u terecht met problemen? 

Is de website vergund, dan kunt u de zaak aanklagen bij FSMA die de nodige maatregelen kan nemen om de onwettige praktijken een halt toe te roepen. Met de hulp van Ombudsfin kunt u proberen een minnelijke oplossing te vinden voor uw probleem. Deze bemiddelingsdienst werkt gratis en kan rechtstreeks onderhandelen met de tegenpartij.

Is de website niet vergund door FSMA, dan is er weinig hoop op een oplossing. Klaag de zaak aan bij de FSMA en dien een klacht in bij de politie. De kans dat u uw geld terugkrijgt blijft echter zeer klein. 

Betaalde u de inleg met een kredietkaart, dan kunt u de betaling betwisten op www.mijnkaart.be. De uitgever van uw kredietkaart zal u onder bepaalde voorwaarden terugbetalen. 

Tips

Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen voordat u zich op een website van online beleggingen engageert. 

  • Controleer op de website van de FSMA (lijst kredietinstellingen of beleggingsondernemingen) of de onlinemakelaar vergund is.
  • Ga na of de volledige contactgegevens vermeld zijn. 
  • Analyseer het voorgestelde beleggingsproduct. 
  • Let op met al te aantrekkelijke aanbiedingen. 
  • Vergeet niet dat de kans om uw inleg volledig te verliezen groter is dan de kans op winst. 
  • Twijfelt u, stap dan niet in dit onzekere avontuur.