Verzekeringen voor autohuur

Betalen voor een autohuur-verzekering die u eigenlijk niet nodig hebt? Of die veel te duur is voor wat ze u biedt? Dat heeft geen zin. Gaat u dus een wagen reserveren? Check dan welke autohuur-verzekering is inbegrepen, en voor welke pakketten u extra betaalt.

Het allerbelangrijkste: teken nooit een contract vóór u alle details begrijpt die met de autohuur-verzekering te maken hebben. Soms worden deze zonder dat u het beseft toegevoegd aan uw contract.

Autohuur-verzekering voor bestuurders

Verhuurkantoren zullen u vaak een aanvullende bestuurdersverzekering aanbieden. Die autohuur-verzekering dekt lichamelijke letsels (zoals overlijden of invaliditeit) en materiële of financiële verliezen (zoals gestolen of beschadigde bagage, of de kosten van een ambulance, een ziekenhuisopname of medische zorg).

Autohuur-verzekering voor schade

Een tweede type van autohuur-verzekering is beter bekend onder namen als CDW of Super Cover.

Als huurder bent u verantwoordelijk voor schade aan het voertuig tijdens de huurperiode. Het verhuurbedrijf mag u in dat geval de volledige reparatiekosten doorrekenen. En zelfs de restwaarde, als het om een total loss gaat!

U kunt die gepeperde rekening omzeilen. Verhuurbedrijven bieden u een autohuur-verzekering die uw financiële verantwoordelijkheid beperkt tot een vooraf bepaalde franchise (CDW of collision damage waiver). Of die u vrijwaart van alle franchisekosten (Super Cover).

Opgelet: dit type van autohuur-verzekering is alleen geldig als u de huurwagen met de nodige zorg gebruikt. Ze dekt bijvoorbeeld geen schade door roekeloos rijgedrag.

Opgelet: steeds meer brokers of online tussenpersonen bieden bijkomend een verzekering aan die de franchise geheel of gedeeltelijk dekt bij een ongeval. Maar opgelet, verwar deze niet met CDW en Super Cover. Het doel is anders: deze verzekering garandeert een terugbetaling van de franchise na de feiten, terwijl CDW en Super Cover u de mogelijkheid bieden de franchise vooraf te beperken of te schrappen. Sloot u toch zo’n verzekering voor de ‘terugbetaling van franchise’ af met een broker? Neem dan geen andere ‘schrapping van de franchise’-verzekering. Zoniet betaalt u tweemaal voor hetzelfde. 

Autohuur-verzekering tegen diefstal en vandalisme

Wordt uw voertuig tijdens de huurperiode gestolen of opzettelijk beschadigd? Dan betaalt u met een autohuur-verzekering tegen diefstal en vandalisme alleen de vooraf bepaalde franchise, zoals vermeld in uw contract.

Pluis bij elke autohuur uw verzekering na!

Een aanvullende autohuur-verzekering is net zoals elke andere verzekering. U moet rekening houden met heel wat kleine lettertjes en neemt dus het best de tijd om te controleren:

  • hoever de dekking van de autohuur-verzekering reikt
  • welke uitsluitingen en maximale schadeloosstellingen van toepassing zijn
  • welke franchise u moet betalen in welke gevallen

Gouden tip: check de voorwaarden van uw verzekering vóór u de autohuur vastlegt. Want daarna is het te laat. En ontsnapt u niet meer aan de bijbehorende kosten.

Ontdek wat u nog meer moet controleren voor u een huurwagen reserveert.

Hebt u onze brochure autohuur al bekeken?