Uw pakketreis overdragen

Wanneer u niet op reis kunt, mag u de pakketreis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan de voorwaarden van de pakketreisovereenkomst (bv. leeftijd, visumverplichting,…). Informeer de reisorganisator zo snel mogelijk, minstens 7 dagen voor de reis, via brief of e-mail.

De reisorganisator bevestigt de kosten van overdracht. Deze kosten moeten redelijk zijn en mogen de werkelijke kosten van de reisorganisator niet overschrijden. Hij verstrekt ook alle bewijsstukken van bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten.

Weet dat de reisorganisator zowel u als de overnemer kan vragen de totaalprijs en andere vergoedingen en kosten te betalen.