Uitvoering van de pakketreis

Zijn er werken in uw hotel? Is het zwembad gesloten? Werd uw vlucht geannuleerd? Weet waar u recht op hebt wanneer uw reis niet correct wordt uitgevoerd:

Goed om te weten: De reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle reisdiensten in de pakketreisovereenkomst, of die nu worden uitgevoerd door hem of andere reisdienstaanbieders. 

Ook de doorverkoper kan verantwoordelijk zijn, indien de reisorganisator buiten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein gevestigd is.

Wie contacteert u?

De contactgegevens van de persoon of de dienst die u kunt contacteren bij problemen, vindt u in uw pakketreisovereenkomt. Neem de overeenkomst dus mee op reis. U kunt uw klacht ook schriftelijk neerleggen. Vul het klachtenformulier ter plekke in en laat het ondertekenen door de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisator.

Een correct alternatief

Een aanzienlijk deel van de reis kan niet uitgevoerd worden zoals gepland? De reisorganisator moet zorgen voor andere geschikte reisdiensten van gelijkwaardige of hogere kwaliteit zijn, tenzij dit

  • onmogelijk is, of
  • te hoge kosten met zich meebrengt, in verhouding met de aard van het probleem.

Is het alternatief van mindere kwaliteit? Dan hebt u recht op een prijsvermindering.

U mag het alternatief enkel weigeren als:

  • het niet vergelijkbaar is met hetgeen voorzien in de overeenkomst, of
  • als de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

Tip: ga niet meteen op eigen houtje een alternatief zoeken, maar geef de organisator de kans een oplossing voor te stellen en hou alle communicatie goed bij.

Een passende schadevergoeding

Zorgt het probleem voor grote gevolgen voor uw pakketreis en kan de reisorganisator het niet verhelpen binnen een redelijke termijn? Dan kunt u de pakketreis kosteloos opzeggen. U hebt dan recht op een passende prijsvermindering of schadevergoeding.

U hebt geen recht op een passende schadevergoeding, als de reisorganisator bewijst dat het probleem te wijten is aan:

  • uzelf
  • een derde die niet bij de uitvoering van de reisdiensten is betrokken en het probleem niet kon worden voorzien of voorkomen of
  • onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

Plicht tot bijstand

Belandt u in moeilijkheden op reis? Dan moet de reisorganisator passende bijstand verlenen zoals:

  • nuttige informatie verstrekken over de medische diensten, plaatselijke autoriteiten en de consulaat
  • u helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen

Opgelet: Verhindert overmacht uw terugreis? Dan moet de reisorganisator zorgen voor uw extra verblijf voor maximum drie nachten. Deze beperking tot drie nachten geldt niet voor personen met beperkte mobiliteit die reizen per vliegtuig, hun begeleiders en zwangere vrouwen. Ook niet voor niet-begeleide minderjarigen en personen die een specifieke medische begeleiding nodig hebben, mits zij dit de reisorganisator hebben gemeld minstens achtenveertig uur voor hun reis.

Valt u onder de beperking van drie nachten? Ga na bij uw luchtvaartmaatschappij of u haar kan aanspreken voor de resterende nachten.