De reisorganisator wijzigt uw pakketreis

Zelfs na de schriftelijke bevestiging van uw pakketreisovereenkomst, kan de reisorganisator uw pakketreis nog wijzigen of de prijs verhogen. Wat kunt u doen in de volgende situaties?

Wijziging van de pakketreis

Voor u vertrekt, kan de reisorganisator de pakketreis enkel wijzigen wanneer:

 • het in de overeenkomst staat,
 • het om een onbeduidende wijziging gaat, én
 • hij u op de hoogte stelt via een brief of e-mail, op een duidelijke en begrijpelijke manier

Zijn deze drie voorwaarden vervuld? Dan kunt u zich niet verzetten tegen de wijziging.

Wijzigt de reisorganisator ingrijpend (een van) de voornaamste kenmerken van uw pakketreis? Dan moet hij u zo snel mogelijk informeren via e-mail of brief. U kunt dan:

 • de wijziging aanvaarden, of
 • de pakketreis kosteloos opzeggen.

De reisorganisator moet ook verduidelijken:

 • binnen welke termijn u moet antwoorden, en
 • dat de pakketreis zal worden geannuleerd als u niet antwoordt.

Gaat de kwaliteit van de gewijzigde reis omlaag? Dan hebt u recht op een passende prijsvermindering.

Hebt u gekozen voor opzegging? Dan moet de reisorganisator u terugbetalen binnen veertien dagen. U hebt ook recht op een passende schadevergoeding, behalve wanneer de wijziging te wijten is aan overmacht.

Prijswijzigingen

Van zodra de pakketreis is bevestigd, mag de prijs enkel worden verhoogd:

 • op basis van veranderingen in de wisselkoersen, de kostprijs van brandstof of de belastingen of vergoedingen opgelegd door derden
 • als de prijswijziging niet meer dan 8% van de totale prijs bedraagt
 • als u minstens twintig dagen voor de reis werd geïnformeerd
 • als het contract een prijsstijging toelaat

Bedraagt de prijsverhoging meer dan 8%? Dan mag u uw pakketreis kosteloos opzeggen, en hebt u recht op schadevergoeding.