Vlucht vertraagd, wat nu?

Is uw vlucht vertraagd? Heel vervelend. Wat moet u dan doen, en vooral wat mág u doen? Vind hier het antwoord op uw vragen:

 • Vanaf wanneer spreekt men van een vertraagde vlucht?
 • Waarop hebt u recht bij een vertraagde vlucht?
 • Welke schadevergoeding kunt u vragen?
 • Wat bij overmacht? 
 • Hoe vraagt u een vergoeding aan de luchtvaartmaatschappij?
 • Vanaf wanneer is uw vlucht vertraagd?

  Niet elke vertraging geeft u rechten. De Europese verordening 261/2004 spreekt officieel van een vertraagde vlucht bij een vertraging van:

  • Minstens 2 uur voor een reis tot 1500 km.
  • Minstens 3 uur voor een reis van meer dan 1500 km binnen de Europese Unie of een reis tussen 1500 en 3500 km van of naar een niet-Europees land 
  • Minstens 4 uur voor een reis van meer dan 3500 km van of naar een niet-Europees land.

  OpgeletVerordening 261/2004 is niet van toepassing op vluchten die vertrekken vanuit een niet EU-lidstaat en uitgevoerd door een niet-EU-luchtvaartmaatschappij.

  Goed om te weten: voldoet u niet aan bovenstaande categorieën? Dan kunt u nog beroep doen op het Verdrag van Montreal. U kunt op basis van dit verdrag een compensatie vragen aan de luchtvaartmaatschappij voor een maximum van 4150 bijzondere trekkingsrechten ( +/- 5315 euro), maar u dient uw werkelijke schade te bewijzen wat niet altijd evident is.

  Waarop hebt u recht bij een vertraagde vlucht?

  Is uw vlucht vertraagd en valt ze onder een van de categorieën hierboven? Dan hebt u recht op deze diensten van uw luchtvaartmaatschappij: 

  • maaltijden en verfrissingen, in verhouding tot de wachttijd
  • twee gratis telefoongesprekken, e-mails of faxberichten
  • overnachting in een hotel en vervoer ernaartoe, indien de luchtvaartmaatschappij u op een andere vlucht boekt. 

  Opgelet: de luchtvaartmaatschappij is hiertoe ook verplicht in geval van overmacht. 

  Is uw vlucht vertraagd met meer dan 5 uur? Dan moet de luchtvaartmaatschappij u de mogelijkheid bieden om uw vlucht te annuleren en uw geld terug te krijgen. Mist u door de vertraging uw aansluiting inbegrepen in uw originele reservatie? En heeft verder reizen voor u geen zin meer? Dan hebt u recht op een gratis retourvlucht naar uw eerste vertrekpunt.

  Welke schadevergoeding mag u vragen voor een vertraagde vlucht?

  Zodra uw vlucht is vertraagd met meer dan 3 uur (bij aankomst), hebt u recht op een forfaitaire financiële schadevergoeding op basis van verschillende uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze compensatie bedraagt:

  • 250 euro voor vluchten tot en met 1500 km
  • 400 euro voor vluchten van meer dan 1500 km binnen de Europese Unie, én voor andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
  • 600 euro voor alle andere vluchten

  Opgelet:
  De vergoeding van 600 euro kan gehalveerd worden als uw vertraging bij aankomst op uw bestemming tussen de 3 en 4 uur is.

  Is uw vlucht vertraagd door overmacht of buitengewone omstandigheden? Dan hebt u helaas geen recht op schadevergoeding.

  Goed om te weten: Leed u meer schade dan het vastgelegde bedrag? Dan staat het u vrij om voor uw vertraagde vlucht een hogere schadevergoeding te vragen, op basis van het Verdrag van Montréal. Op basis van dit Verdrag kunt u een vergoeding bekomen van maximum 4150 bijzondere trekkingsrechten (+/- 5315 euro), maar u moet uw werkelijke schade kunnen bewijzen.

  Maar wat is overmacht?

  Uw vlucht vertraagd wegens overmacht? De luchtvaartmaatschappij moet u sowieso nog de maaltijden, verfrissingen, telefoongesprek en hotel bieden tot aan uw vlucht. Wat de luchtvaartmaatschappij niet moet doen, is u de compensatie betalen

  Maar wat is een geval van overmacht? Onder andere:

  • politieke instabiliteit
  • moeilijke weersomstandigheden
  • veiligheidsrisico’s
  • stakingen die hun oorzaak vinden buiten de luchtvaartmaatschappij

  Een technisch probleem? Dat beschouwt het Hof van Justitie van de Europese Unie op zich niet als overmacht. 

  Goed om te weten: Niet overtuigd van de reden opgegeven door de luchtvaartmaatschappij? Doe beroep op een van de controle-instanties die de Europese Commissie en de lidstaten hiervoor aanstelden. U raadpleegt de bevoegde instantie van het land waar uw vliegtuig had moeten opstijgen. Vertrekt u uit een niet-EU-land? Neem dan contact op met de bevoegde instantie in uw land van aankomst.

  Hoe vraagt u een vergoeding aan de luchtvaartmaatschappij?

  Moest u de kosten voor drank en maaltijden, communicatie, hotel en/of vervoer voorschieten en hebt u de betaalbewijzen bewaard? Hebt u recht op een schadevergoeding? Contacteer dan de luchtvaartmaatschappij voor een (terug)betaling en volg daarvoor haar procedure. Die vindt u meestal op de website van de luchtvaartmaatschappij. Deze voorbeeldbrief helpt u bij de formulering van uw verzoek. Denk eraan een kopie van alle bewijsstukken aan uw schrijven toe te voegen.