Onze geschiedenis

10 jaar inzet voor een betere grensoverschrijdende consumentenbescherming

Het ECC-Net is ontstaan uit de samensmelting van het European Extra-Judicial Network (EEJ-Netwerk, het EU-netwerk voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen) en het netwerk van de European Consumer Infocentres (Euroguichet, Europese infocentra voor consumenten). Aangezien de ECC’s worden beheerd door overheidsorganen of vzw’s in de lidstaten, IJsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk en door de Europese Unie worden medegefinancierd, zijn ze een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het nationale en het EU-niveau.

Het ECC-Net heeft zich tijdens het eerste decennium van zijn bestaan uitgebreid. Sinds 2005, en naarmate de EU zich heeft uitgebreid, werden drie nieuwe ECC’s opgericht: in Bulgarije en Roemenië in 2007 en in Kroatië in 2013.

Van meet af aan was de missie van het ECC-Net echter heel duidelijk: het vertrouwen in grensoverschrijdend winkelen vergroten en bijgevolg de consumenten laten genieten van de voordelen van de interne markt. Hiertoe moet het ECC-Net klaarheid scheppen in de complexiteit van EU-consumentenrechten bij grensoverschrijdende transacties en anticiperen op nieuwe tendensen.

De realiteit van de Europese consumenten is sinds 2005 opvallend veranderd, en dit geldt ook voor de verwachtingen van de Europese consumenten. Het aantal verzoeken om informatie en bijstand dat het ECC-Net jaarlijks verwerkt, is gestegen van 43 000 in 2005 tot meer dan 80 000 aan het einde van 2013. Dit is vooral het gevolg van de elektronische handel, vandaag goed voor meer dan 60 % van alle klachten, een aandeel dat in de toekomst wellicht nog groter zal worden.