Onze geschiedenis

15 jaar inzet voor de Europese Consument

Het netwerk van Europese Consumentencentra (ECC-Net) is ontstaan in 2005 uit de samensmelting van het European Extra-Judicial Network (EEJ-Netwerk, het EU-netwerk voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen) en het netwerk van de European Consumer Infocentres (Euroguichet, Europese infocentra voor consumenten). De ECC’s worden beheerd door overheidsorganen of vzw’s in hun land en medegefinancierd door de Europese Unie. Zo zijn ze een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het nationale en het EU-niveau.

ECC-Net omvat 29 consumentencentra: één in elke EU-lidstaat, één in Noorwegen en één in IJsland.

Van meet af aan was de missie van ECC-Net heel duidelijk: het vertrouwen in grensoverschrijdend winkelen vergroten en bijgevolg de consumenten laten genieten van de voordelen van de interne markt. Hiertoe moet ECC-Net klaarheid scheppen in de complexiteit van EU-consumentenrechten bij grensoverschrijdende transacties en anticiperen op nieuwe tendensen.

Een goede samenwerking met handelaars, bedrijfsfederaties, nationale en Europese overheden, consumentenorganisaties, en vele andere stakeholders is belangrijk voor het realiseren van deze missie. Daarop zetten we de laatste jaren dan ook volop in.

De realiteit van de Europese consumenten is sinds 2005 opvallend veranderd dankzij o.a. de e-commerce en digitalisering. Dit geldt ook voor de verwachtingen van de Europese consumenten: ze willen het beste halen uit wat de interne markt hen te bieden heeft maar ook ergens terecht kunnen als het fout loopt  met hun grensoverschrijdende aankopen. Het aantal verzoeken om informatie en bijstand dat het ECC-Net jaarlijks verwerkt, is gestegen van 43.000 in 2005 tot meer dan 120.443 aan het einde van 2019. Dit is vooral het gevolg van de elektronische handel, vandaag goed voor meer dan 66 % van alle klachten, een aandeel dat in de toekomst wellicht nog groter zal worden.

2020 is een feestjaar voor ECC-Net want het blaast 15 kaarsjes uit.

15 jaar ECC-Net, 15 jaar consumentenbescherming in beeld (Engels)