Op professionele en tegelijk transparante, onpartijdige en vertrouwelijke wijze tot minnelijke regelingen trachten te komen tussen consumenten en handelaars.

Consumentgericht

We stellen alles in het werk opdat de consument voldoende informatie, advies of bijstand krijgt. Bij al onze activiteiten, gaande van het inspelen op de behoeften tot het verstrekken van de meest nauwkeurige informatie of diensten, stellen we de consument centraal.

Professioneel

We verstrekken duidelijke, nauwkeurige informatie. We trachten zo snel mogelijk op verzoeken te reageren en de consumenten in contact te brengen met de juiste gesprekspartners. We gaan, als afzonderlijk centrum en als een netwerk, steeds op zoek naar manieren om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Transparant

We maken altijd aan de consumenten en handelaars duidelijk wat wel en wat niet mogelijk is. Onze procedures voor het analyseren van zaken en het geven van aanbevelingen zijn volledig transparant. We geven in alle zaken een volledige juridische rechtvaardiging.

Onpartijdig

We stellen eerlijkheid en geloofwaardigheid voorop: we kiezen geen partij. We willen achterhalen wat de wetgeving zegt, hoe dat moet worden uitgelegd en hoe een compromis kan worden gevonden dat voor beide partijen eerlijk en aanvaardbaar is.

Vertrouwelijk

We behouden en beschermen de vertrouwelijkheid van alle gegevens en contacten.