Onze missie

Het vertrouwen in grensoverschrijdende handel in de EU vergroten

De missie van de European Consumer Centres (ECC-Net) is het gratis verstrekken van hulp en advies aan consumenten in de hele EU, Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk die problemen hebben met grensoverschrijdende aankopen.

We zorgen er in de eerste plaats voor dat consumenten hun rechten als Europese burger beter begrijpen en laten gelden, zodat ze optimaal kunnen genieten van de voordelen van de Europese interne markt.

Onze missie is ervoor zorgen dat de wetgeving inzake grensoverschrijdende handel correct wordt geïnterpreteerd en nageleefd. Dit is een proces in twee richtingen, want we willen ook het bewustzijn over consumentenrechten bij de handelaars vergroten. Praktisch gezien helpen we hen ervoor te zorgen dat hun producten, diensten en praktijken voldoen aan alle wettelijke voorschriften wanneer ze handel drijven met buitenlandse consumenten.

In het geval van geschillen tussen consumenten en handelaars tracht het ECC-Net compromissen te vinden en betrekkingen tot stand te brengen die gebaseerd zijn op vertrouwen, gelijke behandeling, transparantie en vertrouwen.

Als een netwerk van 30 nationale centra streeft het ECC-Net naar doeltreffende communicatie en werkrelaties tussen de centra. Elk centrum tracht de kwaliteit van zijn dienstverlening voortdurend te verbeteren en zijn eigen zichtbaarheid, alsook die van alle centra samen als een verenigd, samenwerkend netwerk te vergroten.

Het ECC-Net heeft ook nog een andere rol, namelijk het beleid en de wetgeving helpen te verbeteren. Het is de taak van de centra om, in het kader van hun samenwerking met overheden op EU- en nationaal niveau, na te gaan wat de ernstige problemen op het gebied van consumentenrechten zijn en om de aanzet te geven voor noodzakelijke wijzigingen aan de wetgeving. Het ECC-Net draagt op die manier bij tot een betere wettelijke omkadering op nationaal en EU-niveau en tot de uitvoering van de consumentenwetgeving.