In 2022 kon ECC-Net bijna 10 miljoen euro recupereren voor Europese consumenten, dankzij de steun van Europa

Bijna 10 miljoen euro. Dat is het bedrag dat het netwerk van Europese Consumentencentra (ECC-Net) in 2022 terugvorderde voor consumenten in Europa via minnelijke oplossingen met Europese handelaars en ondernemingen. De 29 Europese Consumentencentra die deel uitmaken van ECC-Net, hielpen meer dan 118.000 Europese consumenten. Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) in België alleen behandelde 13.136 dossiers of meer dan 10% van al die vragen tot hulp. ECC België zet deze cijfers graag in de kijker ter gelegenheid van Europadag op 9 mei.

Gratis hulp en advies voor consumenten in Europa

Het netwerk van 29 Europese Consumenten Centra empowert consumenten om hun rechten te kennen en op te eisen waardoor zij ten volle kunnen genieten van de voordelen die de Europese interne markt biedt.

Respecteert een Europese verkoper of onderneming hun rechten niet dan kunnen consumenten gratis hulp en advies inroepen van het Europees Centrum voor de Consument van het land waarin zij wonen. Het ECC zoekt samen met de betrokkenen naar een minnelijke oplossing. In 2022 vorderde ECC-Net bijna 10 miljoen euro terug via minnelijke schikkingen en hielp meer dan 118.000 consumenten.

ECC België nam daarvan meer dan 10% voor zijn rekening en behandelde 13.136 dossiers. Best een grote hap wetende dat het niet een van de grotere centra is. Slechts vijf dossierbehandelaars staan al deze consumenten te woord. Voor 61% van de klachten vond ECC België een minnelijke oplossing. Op netwerkniveau bedraagt de succesratio 60%.

Consumenten die een probleem ondervonden met een verkoper gevestigd in een andere Europese lidstaat, Noorwegen of IJsland kunnen ECC België contacteren voor gratis hulp en advies via een online formulier, per telefoon (02 542 33 46 op werkdagen van 9 u. tot 12.30 u.) of brief (Hollandstraat 13 – 1060 Brussel).

Enkele belangrijke cijfers van ECC België in 2022

 • 97% van de 13.136 aanvragen kwam van Belgische consumenten
 • Belgische consumenten ervaarden voornamelijk problemen met Nederlandse, Franse en Duitse bedrijven
 • 18% van de klachten ging over problemen met vliegtickets
 • 25% van de klachten betrof niet-levering
 • 64% van de goederen en diensten waarover consumenten klaagden, werden online gekocht
 • 90% van de consumenten die de tevredenheidsenquête invulden, was tevreden over de behandeling van zijn klacht door het ECC

Karen Ghysels, directeur van ECC België, zegt over 2022: “In 2022 richtte ECC België zich opnieuw volledig op dossierbehandeling en meer specifiek op behandelingstermijnen en goede dienstverlening aan de consument. Naweeën van covid en het beperkte aantal medewerkers maakten er een uitdaging van om onze doelstellingen te bereiken en vroegen een voortdurende inspanning van het hele team. Ik ben mijn team heel dankbaar voor de geboekte resultaten.”

ECC België zet in op communicatie om consumenten te wapenen

Omdat problemen voorkomen beter is dan genezen, geeft ECC België consumenten tips en tricks die hun nut bewijzen vóór de aankoop. Een voorbeeld: de WebshopCheck. Loopt het toch fout met een aankoop, dan helpt de informatie op de website van ECC België consumenten bij het afdwingen van hun rechten.

Om zoveel mogelijk consumenten te bereiken, zet ECC België in op duidelijke en verstaanbare communicatie via verschillende kanalen: website, nieuwsbrief via e-mail, korte berichten op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn en video’s op YouTube.

 • 1.094.833 paginaweergaven op de websites van ECC België (www.eccbelgie.be, www.cecbelgique.be en www.eccbelgium.be)
 • 50% van alle bezoekers komt via een zoekmachine
 • de websites kregen een tevredenheid van 88%
 • 6.853 abonnees ontvingen 6 nieuwsbrieven in het Nederlands en/of Frans

Samenwerkingen in 2022

Naast bemiddelen tussen Europese kopers en verkopers nemen ECC-Net en ECC België nog heel wat andere opdrachten ter harte. Zoals:

 • samenwerking met handhavingsautoriteiten, ADR-instanties en beroepsverenigingen
 • delen van expertise over bijvoorbeeld passagiersrechten en ‘digital fairness’ met betrokken partijen zoals sectorfederaties en Europese instellingen
 • deelname aan consultaties van Europese en nationale overheden om beleidsvorming ten voordele van de consument te verbeteren

Bent u benieuwd naar wat ECC-Net en ECC België nog meer ondernamen in 2022? U leest het in de jaarverslagen van:

Jaarverslag ECC België 2022
ECC België

Annual Report ECC-Net 2022
ECC-Net